bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Innowacyjność w praktycznym zastosowaniu przy budowaniu łańcuchów powiązań członków grup operacyjnych działających w ramach SIR w kontekście korzystania ze wsparcia w ramach działania ,,Współpraca’’ wdrażanego przez PROW 2014-2020 PDF Drukuj

W dniu 13 grudnia  2016 r.  w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował konferencję pt. ,,Innowacyjność w praktycznym zastosowaniu przy budowaniu łańcuchów powiązań członków grup operacyjnych działających w ramach SIR w kontekście korzystania ze wsparcia w ramach działania ,,Współpraca’’ wdrażanego przez PROW 2014-2020’’, która została sfinansowana ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W konferencji uczestniczyło 80 osób: rolników, przedsiębiorców, doradców i przedstawicieli instytucji naukowych, rolniczych oraz około rolniczych.

Przybyłych gości, wykładowców i rolników powitała Janina Kamińska, zastępca dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Pierwszym z wykładowców była pani Jadwiga Nowakowska, która omówiła zagadnienia związane z koncepcją sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, rolą
i zadaniami poszczególnych instytucji oraz partnerów sieci.  Przedstawiła
zasady tworzenia
i działania grup operacyjnych oraz rolę brokera w tworzeniu partnerstw
SIR.

Następnie pani Maria Nicgorska – przedstawiciel OT ARR w Rzeszowie, przedstawiła projekt zasad finansowania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca” ze środków PROW 2014-2020 oraz warunki korzystania z ww. wsparcia.  

Działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 jest działaniem nowym, zmierzającym do tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji, umożliwiającym wdrożenie wyników badań i nowych rozwiązań do praktyki czyli do konkretnych firm i  gospodarstw. W ramach tego działania wsparcie dotyczy przede wszystkim tworzenia grup operacyjnych i ich funkcjonowania, a także realizacji przez te grupy projektów, które w rezultacie mają doprowadzić do utworzenia nowych rozwiązań w zakresie rozwoju nowych produktów, procesów, praktyk, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Ważnym elementem konferencji było nawiązanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi jednostkami będącymi przyszłymi beneficjentami działania „Współpraca”
w celu zawiązania grupy operacyjnej.  Potencjalni członkowie grup  będą mogli w przyszłości liczyć na współpracę i wsparcie brokera innowacji, który będzie służył pomocą i doradztwem na każdym etapie funkcjonowania grupy, pozyskiwania środków finansowych i realizacji inwestycji.

Organizacja konferencji przyczyniła się do tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich oraz szerzenie wiedzy na temat SIR i innowacji, wymianę wiedzy i doświadczeń. 

Zmieniony: środa, 08 lutego 2017 13:29