bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Handel detaliczny w gospodarstwie rolnym PDF Drukuj

 

image W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 30 marca rozmawiano o rolniczym handlu detalicznym jako nowej formie działalności w gospodarstwie rolnym.

Dyrektor PODR w Boguchwale, Robert Pieszczoch, podczas otwarcia przedstawił uczestnikom główne cele konferencji.

Wykładowcami byli przedstawiciele, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Krośnie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. W konferencji wzięło udział ponad 90 osób.

Podczas wykładów zostały przedstawione zagadnienia związane z prowadzeniem działalności rolniczego handlu detalicznego. Ogólne zasady prowadzenia działalności
w ramach rolniczego handlu detalicznego, w tym zmiany w przepisach prawa podatkowego dotyczące zwolnień i sposobu opodatkowania sprzedaży żywności przetworzonej omówiła Barbara Sałata z CDR w Radomiu.

Lekarz wet. Jacek Kozłowski zapoznał słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi wymagań weterynaryjnych przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego. Natomiast wymagania produkcji produktów pochodzenia niezwierzęcego przedstawił Jerzy Stelmach, kierownik Oddziału Higieny Żywności i Żywienia WSSE w Rzeszowie.

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego podlega nadzorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Szczegóły dotyczące wymagań w zakresie znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu oraz jakość handlową żywności omówili przedstawiciele WIJHARS – Jan Szczepański i Robert Górak.

Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie, pan Paweł Fuglewicz, zapoznał słuchaczy z ofertą produktów ubezpieczeniowych.

Rolniczy handel detaliczny to forma sprzedaży dająca rolnikowi duże możliwości
w zakresie różnorodności produktów jakie mogą być wytwarzane i wprowadzane do obrotu. Jednak rolnik musi spełnić wymagania zawarte w przepisach unijnych i krajowych. Powinny być one stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę produkcji.

Ludmiła Chmielowska

PODR Boguchwała

 

 

 

IMG_4933 IMG_4939 IMG_4947IMG_4952IMG_4955

   IMG_4966 IMG_4979 IMG_4990 IMG_4993 IMG_5001 IMG_5010  IMG_5014 IMG_5019  IMG_5022 IMG_5028 IMG_5030