bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi w ramach PROW 2014 - 2020 PDF Drukuj

Informujemy, że w dniach od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. będzie prowadzony przez ARiMR nabór wniosków na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. Ponadto informujemy, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku lub do 25 stycznia 2017 roku.

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchamia-pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-straty-spowodowane-kleskami-zywiolowymi.html

Opracowanie na podstawie informacji z ARiMR Ewa Nęczyńska

Zmieniony: piątek, 23 grudnia 2016 13:19