bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Rozpoczęły się seminaria wojewódzkie PDF Drukuj

IMG_4096

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 31 stycznia 2017 r. odbyło się seminarium zorganizowane wspólnie z Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem pt. „Technologiczno-ekonomiczne aspekty chowu bydła”.

Dla województwa podkarpackiego bardzo ważna jest produkcja mleka i mięsa wołowego.

Niektóre gospodarstwa produkujące mleko od świetnych, wysokowydajnych krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej mają pewne problemy zdrowotne, związane z płodnością, a wynikają one z tego powodu, że nie wszyscy umiemy HF żywić. Należy podkreślić, że wysokowydajna krowa HF jest użytkowana średnio tylko 3 laktacje, bo ma problemy zdrowotne lub nie chce się zacielić.

W województwie podkarpackim mamy 36,5% trwałych użytków zielonych w strukturze użytkowania gruntów, a część rolników rezygnuje z wypasu wysokowydajnych HF. Opłacalność produkcji mleka pomimo wzrostu cen skupu w przeciągu ostatniego półrocza nie zawsze satysfakcjonuje rolników. Część hodowców chce prowadzić produkcję mleka i produkcję żywca opasowego. A skąd brać dobre cielęta do opasu? Idealną wręcz rasą do hodowli czy krzyżowania wydaje się więc simental.

Chów bydła jest najbardziej rolniczym kierunkiem użytkowania ziemi, wymagającym największego zaangażowania siły roboczej, ziemi i kapitału. Pogłowie bydła w województwie podkarpackim wynosi 95,5 tys. szt., co stanowi zaledwie 1,6% pogłowia bydła w kraju. Pogłowie krów wynosi 54,9 tys. szt.

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wyniosła 16,6 szt. wobec 41,0 szt. w kraju. Obsada krów na 100 ha UR wyniosła 9,6 szt. wobec 16,8 szt. w kraju.

W województwie podkarpackim produkcja jest bardzo rozdrobniona, zaledwie 25% pogłowia krów utrzymywanych jest w stadach liczących powyżej 10 krów, natomiast prawie 50% pogłowia jest w gospodarstwach 1- i 2-krowich.

Obserwuje się wyraźną, lecz zbyt wolno postępującą tendencję, że gospodarstwa małe wycofują się z produkcji mleka, a następuje koncentracja produkcji w gospodarstwach wielokrowich. Pożądanym byłoby, aby gospodarstwa rezygnujące z produkcji mleka zajęły się hodowlą bydła opasowego, mięsnego, mamy przecież tak dużo niewykorzystanych użytków zielonych i pasz objętościowych.

Konferencję ,,Technologiczno-ekonomiczne aspekty chowu bydła” otworzył dyrektor PODR, Robert Pieszczoch oraz wiceprezes MCB Jarosław Jędraszczyk, a uczestniczyło w niej ponad 180 rolników, specjalistów od postępu hodowlanego, doradców, przedstawicieli firm i sympatyków bydła.

Główny wykładowca Dieter Hanselmann z firmy BVN Neustadt, a zarazem hodowca bydła mlecznego omówił zagadnienia związane z efektywnością produkcji mlecznej. Produkcja mleka winna być dla rolnika opłacalna, co wcale nie wiąże się z najwyższą wydajnością. Wykładowca zwrócił uwagę na ciągle zwiększającą się liczbę krów w gospodarstwie mlecznym, aby zapewnić utrzymanie rodziny rolnika. Dziś, aby zapewnić utrzymanie rodziny rolnika, minimalna liczba krów w polskich warunkach to stado liczące 25 szt., w Bawarii to stado min. 45 szt., a w niektórych landach Niemiec to min. 60 szt. krów.

Prelegent zwrócił również uwagę na mechanizację w produkcji zwierzęcej, szczególnie przy obsłudze zwierząt, należy wybierać takie systemy doju krów, aby dój całego stada trwał ok. 1 godziny, co czyni pracę mniej uciążliwą.

Wykładowca omówił zagadnienia związane z poprawą płodności i zdrowotności krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, np. poprzez krzyżowanie z rasą simentalską.

Podczas konferencji Spółdzielnie Mleczarskie: ,,MLEKOVITA” w Wysokiem Mazowieckiem Oddział ,,RESMLECZ” w Trzebownisku i Sanoku, Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej i Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli przygotowały degustację swoich wyrobów.

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” SA – Zakład Przetwórczy w Leżachowie był również sponsorem seminarium .

Oczywiście organizacja konferencji była możliwa dzięki współpracy ze współorganizatorem Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem, za którą serdecznie dziękujemy.

Stanisław Kawa
PODR Boguchwała

 

IMG_4122

Dieter Hanselmann - BVN Neustadt

Schowek01

Jarosław Jędraszczyk - wiceprezes MCB w Krasnem

IMG_4098

Robert Pieszczoch - dyrektor PODR w Boguchwale

DSC_0512DSC_0520IMG_4109DSC_0522DSC_0524IMG_4089DSC_0515IMG_4153IMG_4128IMG_4134IMG_4139

Zmieniony: czwartek, 09 lutego 2017 13:30