bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Konferencja "Nowości w hodowli i ochronie ziemniaków" PDF Drukuj

IMG_4162

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 21 lutego 2017 r. odbyła się konferencja na temat „Nowości w hodowli i ochronie ziemniaków”

Znaczenie uprawy ziemniaków zarówno w Polsce jak i w województwie podkarpackim jest duże. W 2015 roku powierzchnia uprawy w kraju według (GUS) wynosiła około 300 tys. hektarów, a w województwie podkarpackim ponad 22 tys. hektarów, tj. około 7,5% areału uprawy ziemniaków w kraju.

Poziom plonowania ziemniaków w Polsce w 2015 roku kształtował się na poziomie 210 dt/ha, a w naszym województwie 225 dt/ha.

Stabilizacja, a nawet nieznaczny wzrost powierzchni uprawy ziemniaków w ostatnich 2 latach przełamuje wieloletnią tendencję spadkową. Wzrost powierzchni uprawy ziemniaków dotyczy jednak tylko gospodarstw specjalizujących się w uprawie tego gatunku na większych areałach, jako surowca dla potrzeb przetwórstwa spożywczego, przemysłu skrobiowego oraz dla hurtowni ziemniaków jadalnych konfekcjonowanych.

W naszym województwie ziemniaki uprawiane są głównie na cele jadalne ze względu na to, że stanowią one nieodzowny składnik codziennego jadłospisu,

a jako surowiec do przemysłu przetwórczego uprawiane są głównie w powiecie dębickim.

Konferencję otworzył pan dyrektor PODR w Boguchwale Robert Pieszczoch, a uczestniczyło w niej ponad 130 rolników, doradców, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

IMG_4177

Robert Pieszczoch – dyrektor PODR w Boguchwale

Na jakość bulw zarówno przy uprawie na cele jadalne jak i do przetwórstwa duży wpływ mają uszkodzenia powodowane przez szkodniki glebowe. Problem ten poruszył w swoim wystąpieniu pan dr inż. Tomasz Erlichowski z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie.

IMG_4190

Tomasz Erlichowski – IHAR – PIB Zakład  Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

Bardzo ważnym elementem technologii produkcji ziemniaków jest szeroko rozumiana hodowla odpornościowa. W warunkach glebowo-klimatycznych naszego województwa bardzo ważna jest hodowla pod kątem odporności na zarazę ziemniaka. Zagadnienie to omówił pan dr Jarosław Plich z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Młochowie.

Nie można w tym miejscu pominąć wieloletniej współpracy, którą prowadzimy z Instytutem reprezentowanym przez pana dr Plicha. Polega ona na prowadzeniu doświadczeń na polu doświadczalnym naszego Ośrodka dotyczących odporności rodów hodowlanych jak również odmian ziemniaka na zarazę.

IMG_4207

Jarosław Plich – IHAR – PIB Oddział w Młochowie

IMG_4211

Rośliny ziemniaka z in vitro

IMG_4212

Nasiona ziemniaków

Bardzo ważną rolę w uprawie ziemniaków na cele spożywcze odgrywa dobór odpowiedniej odmiany. Jest on bardzo duży. Obecnie w Polsce w Krajowym Rejestrze zarejesrtowane są 103 odmiany ziemniaka. Tak duża różnorodność odmian pozwala na dobór właściwej odmiany do uprawy w zależności od przeznaczenia uzyskanych bulw.

Warto tutaj zaznaczyć, że po raz pierwszy w bieżącym roku została ustalona dla ziemniaków na posiedzeniu Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego „Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa podkarpackiego na 2017 rok”. Znalazły się na niej trzy odmiany: Satina i Tajfun z grupy średnio wczesnych i Jelly z grupy średnio późnych.

To właśnie odmiany i ich podkiełkowywanie na wczesny zbiór było tematem wystąpienia pana Jana Sztepiuka z firmy Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o.

IMG_4216

Jan Sztepiuk - Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o.

Kwestie związane z ochroną plantacji ziemniaka przed chwastami i chorobami z wykorzystaniem najnowszych preparatów przedstawił pan Janusz Malanowski z firmy Syngenta Polska.

Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom konferencji, a szczególnie firmie Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o., Syngenta Polska, a także firmie Detar –zajmującej się dystrybucją ziemniaków sadzeniaków oraz konfekcjonowaniem i sprzedażą ziemniaków jadalnych, firmie Amagro oferującej biostymulatory i specjalne nawozy do zastosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i innych przemysłach oraz firmie FHU Rodan – Roman Sałdan oferującej nawozy wapniowe.

Katarzyna Sitek, Anna Moskal

PODR Boguchwała

IMG_4203 IMG_4191

IMG_4168 IMG_4167

IMG_4166 IMG_4188

IMG_4160 IMG_4172

Zmieniony: środa, 22 lutego 2017 13:52