bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Afrykański pomór świń – zagrożeniem dla hodowców PDF Drukuj

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz karmienie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami). W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012r. na Ukrainie, w 2013r. na Białorusi i w 2014r. na Litwie, Polsce i Łotwie.

Objawy mogące sugerować o wystąpieniu w naszym gospodarstwie afrykańskiego pomoru świń:

- Wysoka gorączka przy zachowanym apetycie oraz normalnym zachowaniu zwierząt.
- Liczne upadki świń w każdym wieku (obserwuje się też padnięcia dzików).
- Sinica skóry, uszów z licznymi drobnymi wybroczynami.
- Biegunka, często z domieszką krwi oraz towarzyszącymi wymiotami.
- Duszności z pienistym lub krwawym wypływem z nosa.

Aby nie dopuścić do wystąpienia i rozprzestrzeniania się ASF na naszym terenie należy przestrzegać następujących zasad bioasekuracji:

- Ograniczyć dostęp osób postronnych do pomieszczeń chlewni, a w szczególności osobą które w ostatnim okresie czasu przebywały na terenie gdzie występowała ww. jednostka chorobowa.
- Zabezpieczyć gospodarstwo przed kontaktem dzików z utrzymywaną w gospodarstwach trzodą chlewną oraz zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dziko żyjących.
- Utrzymywać gospodarstwo w czystości ( czysty sprzęt do obsługi, bieżące odkażanie) oraz używanie odzieży ochronnej.
- Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia – bez świadectwa zdrowia (np. w celu remontu stada).
- Nie karmić zwierząt odpadkami żywności.

Producent trzody chlewnej który zauważył w swoim gospodarstwie niepokojące objawy mogące wskazywać na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń zobowiązany jest natychmiast zgłosić ten fakt (niezgłoszenie obwarowane jest sankcjami karnymi).

Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii lub za pośrednictwem lekarza weterynarii wolnej praktyki opiekującego się naszym stadem albo do właściwego miejscowo organu samorządowego (wójt, burmistrz).

Po dokonaniu takiego zgłoszenia rolnik ma obowiązek odizolowania i pilnowania wszystkich przybywających w swoim gospodarstwie świń. Przestrzegania bezwzględnego zakazu wywożenia zwierząt, środków żywienia zwierząt oraz wody, ściółki i nawozów naturalnych. Rolnik musi także uniemożliwić dostępu osobom postronnym do pomieszczeń gdzie znajdują się świnie.

Należy podkreślić, że za wszystkie padnięte i zabite świnie w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspektorat Weterynarii przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje rolnikowi odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

 

 

Film oraz materiały szkoleniowe dotyczące afrykańskiego pomoru świń zamieszczone są w poniższych linkach :

http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13

http://www.wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce

http://www.piwet.pulawy.pl/files/asf/ASF_ODR_2017.pdf

Tomasz Salach

Zmieniony: czwartek, 04 maja 2017 06:58