W związku z zainteresowaniem zakupem produktów ekologicznych, w celu umożliwienia szybkiego zdobycia informacji na ten temat, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego utworzył bazę produktów oferowanych do sprzedaży przez rolników ekologicznych.

Warunkiem umieszczenia informacji w bazie jest wypełnienie, podpisanie i przekazanie formularza zgłoszenia do PODR w Boguchwale bezpośrednio, pocztą na adres PODR ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała z dopiskiem „BAZA EKO” lub za pośrednictwem pracowników powiatowego zespołu doradztwa rolniczego czy doradcy gminnego.

Druk formularza zgłoszeniowego dostępny jest poniżej. Formularz należy wypełniać komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami. Należy orientacyjnie podać ilość danego produktu oferowaną do sprzedaży w ciągu jednego roku, bez podawania tych zużywanych w gospodarstwie oraz na własne potrzeby.

Zapraszamy wszystkich rolników z województwa podkarpackiego posiadających ważny certyfikat zgodności na wytwarzane płody rolne do skorzystania z tej formy promocji.

Załącznik: Formularz.docx
Wyszukaj