Analiza cen polifoski 6:20:30 i pszenicy paszowej oraz ich relacja cenowa

Nawozy, zwłaszcza wieloskładnikowe, są ważnym czynnikiem plonotwórczym, ich stosowanie świadczy o intensywności prowadzonej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Relacje między cenami środków do produkcji (m.in. nawozów) a cenami płodów rolnych są wyznacznikami opłacalności produkcji.

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego gromadzone są informacje o cenach płodów rolnych w poszczególnych latach oraz informacje o cenach środków do produkcji (m.in. nawozów). Zgromadzone informacje z tego zakresu pozwoliły na przeprowadzenie analizy cen pszenicy paszowej na przestrzeni czterech ostatnich lat w wybranych podmiotach skupujących („ELEWARR” Rzeszów, Mieszalnia Pasz Kolbuszowa, „CARGILL POLSKA” Ropczyce) i ustalenie średnich wartości, a także pokazanie relacji tej ceny do ceny polifoski o składzie procentowym NPK 6:20:30, a jej wyniki przedstawiają poniższe wykresy.

wykres 1.png

Z przedstawionych danych wynika, że od stycznia 2014 r. następował spadek ceny polifoski
aż do stycznia 2015 r. kiedy to cena tego nawozu osiągnęła wartość 170 zł/dt. Po tym okresie nastąpił stopniowy wzrost do czerwca 2015 r., wówczas cena polifoski osiągnęła wartość 181 zł/dt i ten poziom utrzymał się do okresu zbiorów zbóż, następnie od września cena znów nieznacznie zaczęła spadać aż do poziomu 173 zł/dt w grudniu 2015 r. Po tym spadku zanotowano kolejny wzrost. W kwietniu 2016 r. cena polifoski kształtowała się na poziomie 182 zł/dt i utrzymywała się również maju 2016 r., po tym okresie następował spadek aż do poziomu 154 zł/dt w listopadzie 2017 r., co miało bezpośredni wpływ na poprawę relacji cenowej z pszenicą paszową.

Natomiast analizując cenę skupu pszenicy paszowej, należy zauważyć, że od stycznia do maja 2014 r. utrzymywała się na dość wysokim poziomie, ale od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r. zanotowano znaczny spadek tej ceny do poziomu 54 zł/dt. Cena tego ziarna w kwietniu, maju i czerwcu 2015 r. była niższa niż w okresie jego zbioru w 2014 r., co zdarza się bardzo rzadko. Po tym okresie cena nieznacznie wzrosła i ustabilizowała się, oscylowała w granicach 60 zł/dt i taki stan utrzymał się do zbiorów w 2016 r. Po zbiorach nastąpił nieznaczny spadek utrzymujący się do października 2016 r. Po tym okresie znów nastąpił dynamiczny wzrost aż do czerwca 2017 r., kiedy to cena pszenicy paszowej osiągnęła jedną z wyższych wartość w analizowanym okresie (71,7 zł /dt) i zbliżyła się do poziomu z początku 2014 r. Relacja ceny polifoski w tym okresie do ceny pszenicy paszowej była najbardziej korzystna.

wykres 2

 

Relacja ceny pszenicy paszowej do polifoski 6:20:30 od 2015 r. poprawiają się. Najmniej korzystna była w okresie od sierpnia 2014 r. do października 2015 r., kiedy to na zakup 1 dt nawozu należało przeznaczyć co najmniej 3 dt pszenicy (w październiku 2014 r. nawet 3,32 dt, najwięcej w całym analizowanym czteroletnim okresie). Od listopada 2015 r. relacja cen polifoski do ceny pszenicy paszowej nieco się poprawiła i spadła poniżej 3 i taki stan utrzymywał się do kwietnia, kiedy to znów został przekroczony poziom 3 dt i utrzymywał się do okresu zbiorów w 2016 r. Po zbiorach relacja znów zaczęła się poprawiać i spadła poniżej trzech w drugiej połowie 2016 r. Takie korzystne relacje cenowe są spowodowane obniżeniem w tym okresie cen polifoski. Na przestrzeni analizowanego okresu najkorzystniejszą relację cenową zanotowano w czerwcu 2017 r., kiedy to na zakup 1 dt polifoski trzeba było sprzedać niewiele ponad 2 dt pszenicy paszowej.