Stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin jest jednym z elementów decydującym o bezpiecznym wykonywaniu zabiegów chemicznych w ochronie roślin

Nowy sprzęt do atestacji

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin „sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, będący w użytkowaniu przez użytkowników profesjonalnych, który w przypadku braku sprawności technicznej może stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, poddaje się okresowym badaniom w celu potwierdzenia tej sprawności”.

Ma to m.in. na celu minimalizację skażenia powietrza, wody i gleby środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie. Na każdym posiadaczu sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin ciąży obowiązek wykonywania regularnych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu do stosowania pestycydów.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 18 grudnia 2013 r. (Dz. U., poz. 1742) „badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej poddaje się będący w użytkowaniu:

1) następujący sprzęt naziemny:

  1. a) opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze,
  2. b) opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych,
  3. c) sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin inny niż określony w lit. b montowany na pojazdach kolejowych, zwany innym sprzętem kolejowym”;

2) sprzęt agrolotniczy.

Od lipca 2015 roku na mocy rozporządzenia MRiRW z 19 maja 2015 r. (Dz.U., poz. 829) badaniom sprawności technicznej poddawane muszą być również:

- urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe, zwane „zaprawiarkami do nasion”,

- instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, zwane „opryskiwaczami szklarniowymi”,

- samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

- sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Wymagania dotyczące sprawności technicznej wyżej wymienionego sprzętu zostały określone w załącznikach do powyższych rozporządzeń.

Terminy badań

Badania w celu potwierdzania sprawności technicznej:

  1. a) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych,
  2. b) opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych,
  3. c) sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin innego niż określony w lit. b montowanego na pojazdach kolejowych”, zwanego innym sprzętem kolejowym przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, natomiast sprzętu agrolotniczego co 5 lat.

Nowy sprzęt, który podlega badaniem sprawności technicznej od bieżącego roku czyli:

  1. a) zaprawiarki do nasion,
  2. b) opryskiwacze szklarniowe,
  3. c) samobieżny lub ciągnikowy sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,
  4. d) pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin – poddaje się kontroli w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat.

Pierwsze badanie sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

Pierwsze badanie sprzętu, którego atestacja obowiązuje od bieżącego roku, w przypadku gdy okres 5 lat od dnia jego nabycia upływa przed dniem 26 listopada 2016 r., przeprowadza się nie później niż do dnia 25 listopada 2016 r.

Dokumentacja

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony jest sporządzany w dwóch egzemplarzach protokół badania technicznego, z których jeden wydaje się posiadaczowi sprzętu. Pozytywny wynik badania jest również dokumentowany znakiem kontrolnym, który umieszcza się w widocznym miejscu na zbiorniku sprzętu do stosowania środków ochrony. Wzór znaku kontrolnego określony jest w odpowiednim załączniku do rozporządzenia MRiRWz dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U., poz 1686). Dowodem potwierdzającym sprawność techniczną nowo zakupionego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest faktura jego zakupu.

 

Opracowanie na podstawie obowiązujących aktów prawnych:

Katarzyna Sitek, Anna Moskal