PSA logo jpg

Prowadzenie obserwacji upraw pod kątem występowania organizmów szkodliwych, jak również pożytecznych na plantacjach jest jednym z podstawowych elementów integrowanej ochrony roślin w gospodarstwach. Dane uzyskiwane z takich obserwacji są IMG 0024źródłem wiedzy o stanie fitosanitarnym roślin uprawnych na polach, w sadach, w warzywnikach i w miejscach przechowywania płodów rolnych. Na podstawie danych pochodzących z lustracji upraw podejmowane są decyzje o potrzebie wykonania zabiegów chemicznych oraz wyznaczeniu optymalnego terminu ich przeprowadzenia. Pomocna w tym zakresie zarówno rolnikom jak i doradcom rolniczym jest uruchomiona jesienią 2016 roku „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” (projekt realizowany w zadaniach 1.5 Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016-2020). Platforma prowadzona jest przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Zawiera ona sześć głównych części. Są to: sygnalizacja agrofagów, zwalczanie agrofagów, metodyki i poradniki, rolnictwo ekologiczne, doradztwo rolnicze, partnerzy projektu.

Zawierają one min.:

  • wyniki sygnalizacji agrofagów,
  • metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów,
  • funkcjonalność systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin,
  • metodyki integrowanej ochrony najważniejszych roślin uprawnych, warzywnych, sadowniczych i przemysłowych,
  • metodyki integrowanej produkcji roślin,
  • internetowe programy i zalecenia ochrony roślin w tym dotyczące rolnictwa ekologicznego,
  • informacje związane z możliwościami łącznego stosowanie agrochemikaliów,
  • wyszukiwarki środków ochrony roślin i ich etykiet,
  • technika ochrony roślin,
  • bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin.

W województwie podkarpackim sygnalizacja prowadzona jest w pięciu punktach, tj. Błażowa (powiat rzeszowski), Horyniec Zdrój (powiat lubaczowski), Mielec (powiat mielecki), Leżajsk (powiat leżajski) i Bukowsko (powiat sanocki). Obserwacje prowadzone są na dwóch gatunkach roślin rolniczych: pszenicy ozimej i rzepaku ozimym. Na pszenicy ozimej monitorowana jest mszyca IMG 2642czeremchowo-zbożowa, septorioza paskowana i mączniak prawdziwy, a na rzepaku ozimym pchełki ziemne, śmietka kapuściana oraz sucha zgnilizna kapustnych. Aby skorzystać z informacji odnośnie pojawu poszczególnych agrofagów, należy w pierwszej części otworzyć zakładkę: sygnalizacja agrofagów i na pojawiającej się mapce kliknąć miejscowość, która nas interesuje. Następnie wybrać gatunek rośliny uprawnej. Otworzy nam się min. lista obserwowanych agrofagów wraz z datą prowadzonej obserwacji, fazą rozwojową rośliny oraz z procentem porażonych roślin przez danego agrofaga na plantacji. Z informacji tych warto skorzystać już na wiosnę kiedy nastąpi wznowienie wegetacji i prowadzonych obserwacji, aby zastosować zabieg chemiczny w odpowiednim terminie. Ma to szczególnie znaczenie dla rolników w związku z koniecznością stosowania integrowanej ochrony roślin w gospodarstwach oraz zapobiegania zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się ze stroną www.agrofagi.com.pl, gdzie znajdują się zebrane w jednym miejscu informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin.

Opracowanie na podstawie literatury: Katarzyna Sitek, Anna Moskal