Tradycyjnie, w ostatni weekend czerwca, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale licznie odwiedzili rolnicy, hodowcy, doradcy, wystawcy, specjaliści instytucji rolniczych oraz mieszańcy obszarów wiejskich i miast.

Wielkie święto rolników i rolniczego środowiska jakimi są Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego połączone i XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych patronatem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl oraz Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej – Stanisław Bartman, a patronatem medialnym: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio VIA, Gazeta Codzienna Nowiny oraz portale Nowiny24 i gospodarka podkarpacka.pl.

W wydarzeniu tym uczestniczyli m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, poseł do Parlamentu Europejskiego – Stanisław Ożóg, posłowie na Sejm RP – Krystyna Wróblewska, Halina Szydełko oraz Mieczysław Miazga, wojewoda podkarpacki – Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, a także proboszcz parafii Boguchwała – ks. Mariusz Mik.

Odwiedzili nas również starostowie na czele z Józefem Jodłowskim starostą rzeszowskim, burmistrzowie w tym gospodarz Miasta i Gminy Boguchwała Wiesław Dronka oraz wójtowie gmin. W święcie rolników uczestniczyli prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Teresa Pamuła, dyrektor Agencji Rynku Rolnego Józef Wyskiel, dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Jerzy Borcz oraz dyrektorzy, prezesi, inspektorzy firm otoczenia rolnictwa. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele uczelni podkarpackich: prof. Czesław Puchalski, prof. Zbigniew Czerniakowski przewodniczący Społecznej Rady Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, prof. Jan Trela. W imprezie uczestniczyli także –przedstawiciele firm paszowych, firm nawozowych, podmioty świadczące doradztwo rolnicze, firmy przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy produkujące środki produkcji dla rolnictwa, firmy hodowlane i podmioty produkujące i sprzedające maszyny rolnicze, banki i instytucje świadczące usługi finansowe i ubezpieczeniowe, rolnicy – producenci żywności tradycyjnej i produktów ekologicznych.

W XIX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych uczestniczyli najlepsi hodowcy z województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, którzy prezentowali swoje zwierzęta. Można było podziwiać 39 szt. bydła mlecznego, 10 szt. cieląt ras mlecznych pochodzących po czołowych buhajach MCB Krasne, 12 szt. bydła mięsnego, 12 szt. koni, 27 szt. owiec, 11 szt. kóz, 48 szt. królików oraz poza oceną hodowlaną szynszyle oraz drób użytkowy i ozdobny: kury, indyki, pawie, przepiórki, bażanty i gołębie przeróżnych ras.

Organizacja wystawy zwierząt była możliwa dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej współpracy z innymi współorganizatorami:

 • Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, Oddział Lubelski – Przedstawicielstwo w Rzeszowie i Biuro w Krakowie,
 • Podkarpackim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka w Rzeszowie,
 • Polskim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego,
 • Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie,
 • Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu,
 • Okręgowym Związkiem Hodowców Koni w Rzeszowie,
 • Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie, Region Południowo-Wschodniej Polski,
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
 • Podkarpacką Izbą Rolniczą,
 • Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem,
 • Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy.

Przewodniczącą Komisji Oceny Zwierząt była prof. dr hab. inż. Maria Ruda z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, a Komisarzem Wystawy – Stanisław Kawa z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom za współpracę, zaangażowanie i pomoc świadczoną na rzecz wystawy zwierząt promującej podkarpacką hodowlę.

Bydło mleczne i mięsno-mleczne

Komisja oceny bydła mlecznego i mięsno-mlecznego dokonała oceny 39 sztuk bydła,
a czempionatami wyróżniono:

 • jałowicę cielną Zanę-1 rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej hodowli Marka Pankiewicza z Majdanu Lipowieckiego

oraz krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany barwnej czarno-białej:

 • Malinę – krowę pierwiastkę hodowli Artura Paśko z Glinika,
 • Astrę – krowę w II laktacji hodowli ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów,
 • Juratę w grupie krów III laktacji i starsze hodowli ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów,

w odmianie barwnej czerwono-białej:

 • Żabkę hodowli Jana Tutki z miejscowości Cygany

w rasie simentalskiej:

 • Jagę 3 hodowli Artura Paśko z Glinika,

w rasie polskiej czerwonej:

 • Korę hodowli Grzegorza Sowy z Kąkolówki.

Wiceczempionatami nagrodzono:

 • jałowicę Piękną rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej Stanisława Kiełba z Górna,

oraz krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej:

 • pierwiastkę Wanessę ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów,
 • Kisię w II laktacji hodowli RSP Wietlin III,
 • Mrówkę w III laktacji hodowli

Marka Pankiewicza z Majdanu Lipowieckiego,

w odmianie czerwono-białej:

 • Dolę hodowli Sławomira Bukały z Szklar,

w rasie simentalskiej:

 • Agę ZD IZ PIB Sp. z o. o. Odrzechowa.

Superczempionem wystawy została krowa Astra hodowli ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów.

Uhonorowano również stada osiągające najwyższą wydajność mleczną na Podkarpaciu:

w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej:

 • stado ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów,

w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej:

 • stado RWKS im. A. Paśki z Dębna,

w rasie simentalskiej:

 • stado Jerzego Stączka z Jaćmierza,

w rasie polskiej czerwonej:

 • stado Jana Tutki z Cygan.

Bydło mięsne

Z bydła mięsnego na wystawie zaprezentowano 12 sztuk zwierząt w kategorii: krowa z cielęciem oraz jałowica cielna. Spośród krów z cielęciem rasy limousine wybrano czempiona, a została nim krowa Halama 11 hodowli Pawła Stączka z Jaćmierza.

W grupie jałowic cielnych rasy charolaise czempionem ogłoszono Marcową hodowli Piotra Bukały z Tarnawki. Z kolei jałowica cielna Algia z hodowli Rafała Pelca z Kupiatycz uzyskała tytuł czempiona w rasie limousine oraz zaszczytny tytuł superczempiona wystawy.

Bydło mięsne pokazano jako alternatywę dla produkcji mleka, którą można rozwijać na terenie naszego województwa.

Trzoda chlewna

Na tegorocznej wystawie ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń nie prezentowano ras trzody chlewnej. Niemniej jednak nie zapomniano o pracy hodowców tego gatunku. Odznaczono:

 • Genowefę oraz Andrzeja Wilków za wybitne osiągnięcia w hodowli świń rasy Polskiej Białej Zwisłouchej,
 • Jacka Frydrycha za najwyższą plenność loch stada zarodowego w województwie podkarpackim,
 • Tadeusza Borowca za wybitne osiągnięcia w hodowli zarodowej świń rasy Wielkiej Białej Polskiej.

Konie

Konie zawsze na wystawach zwierząt cieszą się ogromnym zainteresowaniem, budzą podziw, i sentyment prawdziwych rolników i miłośników piękna. Na tegorocznej wystawie zaprezentowano 5 klaczy rasy małopolskiej oraz klacze rasy: hucuł, kuc, konik polski, śląska, perszeron, polski koń szlachetny półkrwi, polski koń zimnokrwisty półkrwi.

Czempionem wystawy została klacz Breda hodowli Stanisława Pieniążka z miejscowości Studzian, a wiceczempionem klacz Hrabina Dominiki Korczykowskiej z miejscowości Jedlicze.

Najlepszym prezenterem koni podczas XIX Regionalnej Wystawy Zwierząt w Boguchwale został okrzyknięty Klaudiusz Malec z Chorzowa (pow. jarosławski).

Owce i kozy

Na wystawie oceniano 6 stawek owiec maciorek w rasach: czarnogłówka, cakiel podhalański, polska owca pogórza, świniarka (2 stawki), wrzosówka oraz 1 stawkę kóz rasy karpacka. Poza oceną hodowlaną prezentowano owcę kameruńską, owcę św. Jakuba, kozę kameruńską oraz koźlęta rasy karpackiej.

Komisja oceny owiec i kóz czempionatem wyróżniła:

 • czarnogłówkę – hodowli Grzegorza Sowy z Kalnicy,
 • cakla podhalańskiego – hodowli Beaty i Władysława Misiurów ze Średniego Wielkiego,
 • polską owcę pogórza – Karola Baciaka z Samoklęsk,
 • świniarkę – hodowli Leszka Majchra z Żurawicy,
 • wrzosówkę – Pawła Kapela z Dąbkowa,
 • kozę karpacką hodowli Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Sp. z o.o. Odrzechowa.

Wiceczempionat zdobyła owca świniarka Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów.

Za wybitne wyniki hodowlane owiec rasy wrzosówka odznaczono Pawła Kapela, natomiast wśród hodowców rasy świniarka nagroda powędrowała do Leszka Majchra. Doceniono również najmłodszego opiekuna owiec Michała Misiurę ze Średniego Wielkiego.

Króliki

Łącznie oceniano 45 szt. królików zaprezentowanych przez 15 hodowców z województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Zaprezentowane zostały następujące rasy i odmiany barwne królików: belgijski olbrzym biały, belgijski olbrzym szary, olbrzym srokacz, francuski baran szary, nowozelandzki biały, kalifornijski, burgundzki, szynszyl wielki, nowozelandzki czerwony, wiedeński czarny, wiedeński niebieski, wiedeński szary, podpalany czarny, termondzki biały, zajęczak .

Tytuł czempiona królików otrzymały:

 • belgijski olbrzym szary – Bartosza Koraczyńskiego z Bielska-Białej,
 • olbrzym srokacz – Elżbiety Kubies z Pietrzykowic,
 • francuski baran szary – Grzegorza Hańderka z Buczkowic,
 • nowozelandzki biały – Roberta Góraka z Łańcuta,
 • burgundzki – Jerzego Marmuszewskiego z Nowego Sącza,
 • wiedeński niebieski – Jana Małyjurek z Goleszowa,
 • nowozelandzki czerwony – Bolesława Grądalskiego z Korczyny,
 • wiedeński czarny – Tadeusza Mazurka z Przeworska.

Wiceczempionatami wyróżniono króliki:

 • belgijski olbrzym szary – Józefa Zabronnego z Żurawicy,
 • olbrzym srokacz – Elżbiety Kubies z Pietrzykowic,
 • nowozelandzki biały – Jerzego Marmuszewskiego z Nowego Sącza,
 • francuski baran szary – Grzegorza Hańderka z Buczkowic,
 • burgundzki oraz szynszyl wielki – Mariana Szabowskiego ze Studzian,
 • termondzki biały – Roberta Góraka z Łańcuta,
 • wiedeński niebieski, Grzegorza Sowy z Czarnej.

Przyznano również tytuł superczempiona wystawy królikowi rasy olbrzym srokacz – Elżbiety Kubies z Pietrzykowic.

Na wystawie poza oceną hodowlaną pięknie i dumnie prezentowały się kolorowe pawie Danuty i Józefa Mroczków z Koziarni. Drób Stanisława Czajki z Dębiny, Roberta Pieszczocha z Nadolan, Henryka Kudronia z Sanoczka oraz wielu innych hodowców przyciągał tłumy ciekawych mieszkańców miast z dziećmi, którzy nie mogli się nadziwić, że tak mogą wyglądać kury i inne gatunki drobiu użytkowego. Na wystawie zaprezentowano przepiękne gołębie różnych ras z Podkarpackiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również puszyste szynszyle Stanisława Kozka z Zagorzyc oraz niespotykane rasy królików Jana Machowicza z Dominikowic.

Nie mniejszy zachwyt budziły wśród zwiedzających alpaki Eweliny Piskorowskiej z miejscowości Gwoździca oraz lama Roberta Pieszczocha z Nadolan. Z kolei osioł Ludowego Klubu Jeździeckiego ,,Zabajka” z chęcią dawał się głaskać uradowanym dzieciom. Wśród zwierząt nie zabrakło również ryb – atrakcyjnie ubarwionyck karpi koi, zaprezentowanych przez Michała Lecha.

Zlokalizowanie wystawy hodowlanej w otoczeniu parku i starego zespołu pałacowego księcia Lubomirskiego doskonale nawiązywało do tradycji hodowlanych prowadzonych przez dawnych właścicieli ziemskich.

Przyszli młodzi hodowcy

Dużą atrakcją był zorganizowany przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem prowadzony na ringu pokaz cieląt przez dzieci hodowców. Cielęta te pochodziły po buhajach o najlepszych walorach hodowlanych. Pięknie, kolorowo ubrani mali jeszcze hodowcy zmagali się z nie zawsze posłusznymi cielętami, lecz przy oklaskach publiczności radzili sobie doskonale i widać było w nich zamiłowanie do zwierząt i wielką pasję. Ich zaangażowanie zostało nagrodzone licznymi i atrakcyjnymi nagrodami od sponsorów oraz dyplomami od organizatorów.

Należy podkreślić, że wszystkie prezentowane na wystawie zwierzęta pochodziły z czołowych hodowli województwa podkarpackiego, posiadały najwyższe walory hodowlane, fantastyczne wydajności, były doskonale przygotowane, zadbane, w sposób profesjonalny zaprezentowane publiczności. Dyplomy, statuetki, grawertony, nagrody wręczane hodowcom są skromnym symbolem za ich ciężką pracę hodowlaną, efekty której widać dopiero po kilku latach. Wszystkim hodowcom pragnę serdecznie pogratulować uzyskanych efektów i życzyć dalszych sukcesów i osiągnięć w hodowli zwierząt.

Parada zaprzęgów konnych

Podczas Dni Otwartych Drzwi zaprezentowano 6 parokonnych zaprzęgów, na których to najlepsi hodowcy zdobywcy czempionatów uczestniczyli w honorowej przejażdżce bryczką po mieście Boguchwała. Miło było popatrzeć na pięknie wyglądające zaprzęgi koni różnych ras zaczynając od niespotykanych, niezwykle rzadkich koni rasy Shire, poprzez rasę Zimnokrwistą, Śląską, Konika Polskiego, Huculską a na dzielnych kucykach kończąc.

Pole doświadczalne

Na 19-hektarowym polu doświadczalnym zaprezentowano rolnikom aż 1243 poletka z różnymi doświadczeniami ze zbożami ozimymi i jarymi, roślinami strączkowymi, ziemniakami, warzywami, ziołami, roślinami przyprawowymi oraz roślinami energetycznymi. Łącznie na polu prowadzonych jest 37 tematów doświadczalnych. Miały tu również swoje stoiska firmy nasienne, chemiczne i nawozowe.

Wystawa maszyn rolniczych

Na terenie pola doświadczalnego zorganizowano imponujących rozmiarów wystawę maszyn rolniczych. Prezentowało się 45 producentów i dystrybutorów maszyn i ciągników rolniczych oraz narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Maszyny i ciągniki rolnicze były bardzo chętnie oglądane przez rolników, który często po zapoznaniu się z ofertą prowadzili negocjacje handlowe dotyczące zakupu maszyn.

W czasie dwudniowej imprezy Ośrodek odwiedziło około 30 000 rolników, hodowców, mieszkańców miast oraz sympatyków rolnictwa, a było co oglądać, gdyż swoje oferty przygotowało prawie 300 firm, agencji i instytucji pracujących w otoczeniu wsi i rolnictwa, firmy przetwórstwa rolno-spożywczego, banki i instytucje świadczące usługi finansowe i ubezpieczeniowe, koła gospodyń wiejskich.

Konkursy i inne atrakcje

Zakłady przetwórcze, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz indywidualni producenci prezentowali tradycyjną żywność w konkursie „Najlepszy produkt podkarpacki ”. Do konkursu przystąpiło 26 podmiotów, prezentując i poddając ocenie 70 produktów tradycyjnych i regionalnych.

Doimy krowę

Przygotowaliśmy również wiele atrakcji i rozrywek dla najmłodszych. Jedną z nich był konkurs „Doimy krowę”, w którym to dzieci mieszkający na co dzień w mieście w sposób praktyczny mogły zobaczyć skąd pochodzi mleko i jak ciężka jest praca dojarza. Konkurs polegał na tym, aby w określonym czasie udoić jak najwięcej mleka.

Imprezę uświetniły występy zespołów artystycznych, a w wśród nich fantastyczny pokaz mażoretek i koncert Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej – „Avanti” pod batutą Grzegorza Maliwieckiego, zespół śpiewaczy i taneczny ,,Kompanija” z Boguchwały, zespół ,,Kmiecie”, kapela ludowa ,,Bukowianie” z Bukowska,” zespól Rogóżnianki z Rogóżna i zespół ,,Katowianie” z Kat.

Finansowe wsparcie

Należy podkreślić, że organizacja wystawy zwierząt oprócz ogromu działań logistycznych wymaga również znacznych środków finansowych i była możliwa dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Oczywiście wystawa zwierząt została również dofinansowana w znacznej wysokości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Doradztwo rolnicze

Dni Otwartych Drzwi to przede wszystkim święto i naszego Ośrodka, dlatego nie mogło zabraknąć świadczonego w tych dniach doradztwa rolniczego. Specjaliści PODR z poszczególnych działów udzielali porad zainteresowanym rolnikom z zakresu technologii produkcji, hodowli zwierząt, ochrony środowiska i realizacji programów rolnośrodowiskowych, możliwości pozyskania środków pomocowych, opłacalności produkcji, funkcjonowania rynków rolnych, żywienia, agroturystyki, przedsiębiorczości i innych problemów nurtujących mieszkańców wsi.

W dniu 24 czerwca odbyła się również interesująca konferencja ,,Innowacyjne metody w chowie bydła mlecznego i mięsnego zmierzające do produkcji wysokiej jakości mleka i mięsa”.

Wszystkim rolnikom, hodowcom, wystawcom, współorganizatorom, składam gorące podziękowania za uczestnictwo w tej imprezie promującej postęp hodowlany, tradycję i kulturę podkarpackiej wsi.

Stanisław Kawa
Komisarz XIX Regionalnej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale
Fot. Patrycja Reszko, Anna Bielańska

ania sobota0194 image852

ania sobota0473 patrycjadod0214