Podczas XII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i Podkarpackiego Święta Winobrania 2017 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zorganizowano po raz pierwszy Ogólnopolską Wystawę Królików.

Zwierzęta prezentowane były przez 25 hodowców z województw: podkarpackiego, lubelskiego i śląskiego, którzy zaprezentowali 143 sztuki królików w 17 rasach: Belgijski Olbrzym Szynszylowaty, Belgijski Olbrzym Biały, Belgijski Olbrzym Szary, Termondzki Biały, Nowozelandzki Biały, Nowozelandzki Czerwony, Turyngski, Szynszyl Wielki, Burgundzki, Olbrzym Srokacz Niemiecki Czarno-Biały, Wiedeński Szary, Wiedeński Czarny, Wiedeński Niebieski, Kalifornijski Czarny, Wielki Jasnosrebrzysty, Francuski Baran Szynszylowaty i Zajęczak.

Prezentowane króliki pochodziły z hodowli w których ocenę hodowlaną prowadzą związki branżowe hodowców lub Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Komisarzem Ogólnopolskiej Wystawy Królików był Stanisław Kawa z PODR Boguchwała.

Komisja sędziowska w składzie:

 1. Przewodniczący - Grzegorz Koraczyński
 2. Sędzia - Marian Błahut
 3. Sędzia - Elżbieta Kubies

dokonała w dniu 30.09. 2017 r. oceny królików zgodnie z Regulaminem Wystawy. Komisja przyznała tytuły championa i vice championa, a w przypadku kolekcji królików championaty w poszczególnych rasach. Wyłoniono również zwycięzcę wystawy- superczempiona.

Wykaz wystawców nagrodzonych zwierząt, którym przyznano tytuł championa:

 • Bogusław Jabłoński z Korczyny - Belgijski Olbrzym Biały,
 • Mateusz Bołdoń z Przyłęku - Belgijski Olbrzym Szary,
 • Robert Pieszczoch z Nadolan - Belgijski Olbrzym Szary,
 • Mirosław Smolarek z Czermna - Termondzki Biały,
 • Paweł Hałat z Kóz - Nowozelandzki Czerwony, Wiedeński Niebieski i Wielki Jasnosrebrzysty,
 • Andrzej Durtka z Jadachów - Turyngski,
 • Marian Szabowski z Przeworska - Burgundzki,
 • Krystian Leniart ze Starego Miasta - Olbrzym Srokacz Niemiecki Czarno-Biały,
 • Tadeusz Mazurek z Przeworska - Wiedeński Szary,
 • Piotr Adamski, Patryk Adamski Sanoczka - Francuski Baran Szynszylowaty,
 • Jan Koraczyński z Bielska-Białej - Zajęczak.

Wykaz wystawców nagrodzonych zwierząt, którym przyznano tytuł vice championa

 • Bogusław Jabłoński z Korczyny - Belgijski Olbrzym Biały,
 • Grzegorz Koraczyński z Bielska-Białej - Belgijski Olbrzym Szary,
 • Bartosz Koraczyński - z Bielska-Białej - Belgijski Olbrzym Szary,
 • Weronika Wołoszyn z Zawadki -Termondzki Biały,
 • Marian Jasiński z Pulczynowa - Nowozelandzki Biały,
 • Andrzej Durtka - z Jadachów - Turyngski,
 • Robert Pieszczoch z Nadolan - Burgundzki,
 • Ryszard Solarczyk z Przeworska - Olbrzym Srokacz Niemiecki Czarno-Biały,
 • Tadeusz Mazurek z Przeworska - Wiedeński Szary,
 • Przemysław Hajduk, Damian Hajduk z Rozalina - Wiedeński Niebieski,
 • Witold Ziemniak z Przeworska - Wielki Jasdnosrebrzysty,
 • Piotr Adamski, Patryk Adamski z Sanoczka - Francuski Baran Szynszylowaty,
 • Jan Koraczyński - z Bielska-Białej - Zajęczak.

Prestiżową nagrodą na wystawach królików jest czempionat uzyskany za kolekcję. Świadczy on o wartości genetycznej danego stada i prowadzonej pracy hodowlanej. W skład kolekcji wchodzą 4 sztuki królików przedstawicieli obydwu płci.

Championat za kolekcję w poszczególnych rasach przyznano:

 • Bogusławowi Jabłońskiemu - Belgijski Olbrzym Biały,
 • Mateuszowi Bołdoniowi - Belgijski Olbrzym Szary,
 • Grzegorzowi i Bartoszowi Koraczyńskim - Belgijski Olbrzym Szary,
 • Pawełowi Hałatowi - Nowozelandzki Czerwony,
 • Robertowi Pieszczochowi - Burgundzki,
 • Piotrowi i Patrykowi Adamskim, - Francuski Baran Szynszylowaty,
 • Janowi Koraczyńskiemu - Zajęczak,
 • Przemysławowi i Damianowi Hajdukom - Wiedeński Niebieski.

Puchary dla tych wybitnych hodowców ufundował i wręczył Burmistrz Boguchwały, Wiesław Dronka, wyrażając wdzięczność, że to właśnie w mieście Boguchwała odbywa się tak prestiżowa impreza.

Zwycięzcą Wystawy został królik rasy Zajęczak, który równocześnie otrzymał tytuł superchampiona należący do hodowcy Jana Koraczyńskiego, któremu okazały puchar ufundowała Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart.

Nagrodzono również najmłodszych hodowców prezentujących króliki na Ogólnopolskiej Wystawie Królików w Boguchwale pucharami. Są to: Jan Koraczyński, Patryk Adamski i Krystian Leniart, którym w podziękowaniu za zainteresowanie hodowlą i opiekę nad królikami puchary wręczył dyrektor PODR, Robert Pieszczoch.

Dyplomy uznania, puchary wręczone hodowcom są tylko skromnym wyrazem uznania za ich wieloletnią, profesjonalną i żmudną pracą na rzecz rozwoju hodowli królików w naszym kraju.

Podczas Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i Wystawy Królików pogoda była wręcz idealna dla zwiedzających i prezentowanych zwierząt. Połączenie w jednym terminie wystawy ogrodniczej, święta winobrania i wystawy królików spowodowało olbrzymie zainteresowanie i prawdziwe oblężenie naszego Ośrodka przez mieszkańców województwa podkarpackiego. Oglądający wystawę królików byli zachwyceni mnogością ras i pięknem prezentowanych uszaków.

Stanisław Kawa
Komisarz Ogólnopolskiej Wystawy Królików

sobota0126 sobota0156

sobota0180 image0344

image0895 image0910

niedziela0601 niedziela0597

niedziela0458 niedziela0471

niedziela0292 niedziela0374