Drób

Tradycja chowu gęsi w Polsce nierozerwalnie związana jest z tradycją kulinarnego wykorzystania tych ptaków [4]. Chów i hodowla gęsi jest wpisana w polską tradycję i na przestrzeni lat mięso gęsie uznano za specjalność krajowego rolnictwa [1]. Już w 1682 roku, w jednej z najstarszych...

 Kury utrzymywane na podwórkach gospodarstw rolnych stanowią dla ich właścicieli cenne źródło uzyskiwania pożywnych jaj, których nadwyżki są sprzedawane po cenie znacznie wyższej niż jaja z chowu metodami przemysłowymi.

W Polsce od lat utrzymuje się stosunkowo liczna...

Polska jest obecnie największym producentem drobiu w Unii Europejskiej i przez ostatnie lata odnieśliśmy bardzo duży sukces. Obserwujemy dynamiczny przyrost produkcji. W momencie wchodzenia do UE produkowaliśmy niecałe 900 tys. ton drobiu, co stawiało nas w gronie typowych...

W ramach sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych mieści się także sprzedaż jaj konsumpcyjnych konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny - również z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Jaja te są sprzedawane bezpośrednio...

Listopad  kojarzy się Dniem Odzyskania Niepodległości, z kultem św. Marcina a w gastronomii z gęsiną.

Zgodnie z legendą św. Marcin zapisał się w tradycji naszej, jako ten święty, którego należy kojarzyć z pieczonymi gęsiami, w myśl starego porzekadła: Pieczona gęsina na św...