Drób

Kończy się zima, a wraz z nią cała przyroda budzi się z zimowego snu. Tradycyjnie już dzikie ptaki zakładają gniazda i wyprowadzają lęgi. A udomowione ptaki użytkowe również muszą utrzymać swój gatunek i zgodnie z ustalonym rytmem biologicznym wydać potomstwo.

Jednak już dzisiaj w...

     

Czytaj więcej: Wesoły ptaszek - przepiórka japońska  Czytaj więcej: Wesoły ptaszek - przepiórka japońska

W ostatnim okresie w większych sklepach czy supermarketach można spotkać ciekawie wyglądające, kolorowe, nakrapiane jajka przepiórek japońskich.

Przepiórka japońska to ptak dziki pochodzący od przepiórki azjatyckiej...

 Kury utrzymywane na podwórkach gospodarstw rolnych stanowią dla ich właścicieli cenne źródło uzyskiwania pożywnych jaj, których nadwyżki są sprzedawane po cenie znacznie wyższej niż jaja z chowu metodami przemysłowymi.

W Polsce od lat utrzymuje się stosunkowo liczna...

Tradycja chowu gęsi w Polsce nierozerwalnie związana jest z tradycją kulinarnego wykorzystania tych ptaków [4]. Chów i hodowla gęsi jest wpisana w polską tradycję i na przestrzeni lat mięso gęsie uznano za specjalność krajowego rolnictwa [1]. Już w 1682 roku, w jednej z najstarszych...

W ramach sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych mieści się także sprzedaż jaj konsumpcyjnych konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny - również z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Jaja te są sprzedawane bezpośrednio...