Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale obok działalności informacyjnej, doradczej i upowszechnieniowej prowadzi również działalność szkoleniową zapewniając kompleksowość usług doradczych.

Podstawowe zadanie doradztwa rolniczego, którym jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w celu zwiększenia dochodów z gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia rodzin wiejskich PODR w Boguchwale realizuje m.in. poprzez organizację szkoleń, kursów, konferencji wojewódzkich oraz szkoleń wyjazdowych.

Tematyka szkoleń wynika z zapotrzebowania producentów rolnych, strategii województwa podkarpackiego oraz priorytetów wytyczonych przez MRiRW oraz zawartych we Wspólnej Polityce Rolnej określonych w PROW na lata 2014-2020. Szkolenia uwzględniają główne kierunki produkcji w województwie podkarpackim.

Celem prowadzonych szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy rolników w zakresie doskonalenia technologii produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem jej efektywności ekonomicznej, jakości produkowanej żywności, upowszechniania problematyki przedsiębiorczości wiejskiej (w tym pozarolniczych źródeł dochodów), podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, działań na rzecz identyfikacji i rejestracji produktu tradycyjnego i lokalnego, działań na rzecz wdrażania programów rolnośrodowiskowych, pozyskiwania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i innych.

Ponadto Ośrodek prowadzi odpłatne szkolenia w zakresie środków ochrony roślin dające uprawnienia do stosowania i obrotu środkami ochrony roślin. Uczestnikami szkoleń są profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin, tj. osoby kupujące środki ochrony roślin i wykonujące zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin oraz osoby świadczące usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin i osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty szkoleniowej PODR w Boguchwale.

b_259_173_16777215_00_images_szkolenia-1.jpg b_259_173_16777215_00_images_szkolenia-2.jpg b_231_173_16777215_00_images_szkolenia-3.jpg