Sekcja produkcji zwierzęcej

Czytaj więcej: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach krajowym i zagranicznych. Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję składającą się z 9 członków – przedstawicieli...

Szanowni Państwo

Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych zarówno w medycynie ludzkiej, jak i w medycynie weterynaryjnej, stanowi jeden z głównych obszarów polityki Unii Europejskiej mający znaczenie w odniesieniu do przeciwdziałania oporności na środki...

Czytaj więcej: Hodowla bydła mięsnego szansą dla Podkarpacia

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 14 grudnia odbyło się szkolenie skierowane do producentów mięsa wołowego.

Organizatorami przedsięwzięcia, w którym uczestniczyło blisko 90 hodowców byli: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego...

Czytaj więcej: „Podkarpacki Naturalny Wypas II” - podsumowanie realizacji programu

15 grudnia w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu...

Czytaj więcej: Podkarpackie rolnictwo w liczbach

Wiedza z zakresu statystyki rolnictwa może być bardzo pomocna podczas podejmowania właściwych decyzji przez rolników oraz osoby pracujące w sektorze otoczenia rolnictwa. W związku z powyższym, pragniemy w sposób syntetyczny przedstawić pewne informacje zawarte w broszurze...