Sekcja produkcji zwierzęcej

Każdy człowiek powinien być świadom tego, że zwierzęta wymagają humanitarnego traktowania, czyli obchodzenia się z nimi w sposób uwzględniający ich potrzeby i zapewniający ochronę oraz opiekę. W celu realizacji tych warunków konieczne jest zapoznanie się z podstawowym aktem...