Sekcja produkcji zwierzęcej

Czytaj więcej: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach krajowym i zagranicznych. Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję składającą się z 9 członków – przedstawicieli...

Szanowni Państwo

Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych zarówno w medycynie ludzkiej, jak i w medycynie weterynaryjnej, stanowi jeden z głównych obszarów polityki Unii Europejskiej mający znaczenie w odniesieniu do przeciwdziałania oporności na środki...

Każdy człowiek powinien być świadom tego, że zwierzęta wymagają humanitarnego traktowania, czyli obchodzenia się z nimi w sposób uwzględniający ich potrzeby i zapewniający ochronę oraz opiekę. W celu realizacji tych warunków konieczne jest zapoznanie się z podstawowym aktem...

Czytaj więcej: „Podkarpacki Naturalny Wypas II” - podsumowanie realizacji programu

15 grudnia w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu...

Czytaj więcej: Ogólnopolska Wystawa Królików w Boguchwale

Podczas XII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i Podkarpackiego Święta Winobrania 2017 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zorganizowano po raz pierwszy Ogólnopolską Wystawę Królików.

Zwierzęta prezentowane były przez 25 hodowców z województw: podkarpackiego...