Działania PROW

W terminie od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C).

wiecej informacji

Wnioski o przyznanie pomocy na "Premie dla młodych rolników" można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR.

Wiecej informacji

Małe gospodarstwa tez będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach PROW 20014-2020.

23 października 2015 roku zostało opublikowane zostało rozporządzenie określające szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach...

Od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w 2018 r...

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc...