Informacje różne

Informujemy Państwa, że został ogłoszony nowy harmonogram naborów wniosków w ramach działań PROW 2014-2020 na 2018 rok.

Więcej informacji w załączniku.

 

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na...

W związku z wejściem w życie przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Agencja...

Pomoc klęskowa dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane...

Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 14 marca odbyła się konferencja „Możliwości oraz zasady wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020”. Uczestnikami byli rolnicy z całego województwa podkarpackiego...