Od 28 września do 27 października 2017 roku będzie prowadzony przez Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR nabór wniosków na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000". Jest to wsparcie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje które przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwach trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000.

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000-wnioski-mozna-skladac-od-28-w.html

P1100828

P1100829P1100885