26 maja br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie, w wyniku którego powołano Zespół analizujący szansę i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Było ono efektem inicjatywy p. Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie utworzenia ww. Zespołów na terenie kraju.

Posiedzenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz organizacji rolniczych, urzędu statystycznego, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, a także środowisk naukowych oraz organizacji i związków branżowych z terenu województwa poprowadziła p.Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki. Gościem specjalnym był p.Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP – członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie obrad przedstawiono ideę tego przedsięwzięcia, jak również zaprezentowano członków Zespołu. Przewodniczącym została p. Ewa Leniart, a Zastępcą p.Robert Pieszczoch Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Głównym zadaniem i celem Zespołu będzie określenie potencjału oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego Podkarpacia. Wyniki przeprowadzanych analiz w 16 województwach docelowo umożliwią w skali kraju określenie głównych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa.

 

Jacek Golba 
PODR Boguchwała

Akceptowała: Justyna Wiśniowska, kier. działu MDSziW

b_350_233_16777215_00_images_IMG_4573.JPGb_350_233_16777215_00_images_IMG_4584.JPG
b_350_233_16777215_00_images_IMG_4588.JPGb_350_233_16777215_00_images_IMG_4602.JPG
b_350_233_16777215_00_images_IMG_4605.JPGb_350_233_16777215_00_images_IMG_4608.JPG

foto: Jacek Golba