23 czerwca grupa rolników z powiatu przemyskiego wraz z pracownikami PZDR w Przemyślu uczestniczyła w szkoleniu wyjazdowym do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.o. w Odrzechowej.

Tematem szkolenia było wykorzystanie wozów paszowych w żywieniu bydła. Wykładowcą i przewodnikiem po gospodarstwie rolno-hodowlanym był dr inż. Władysław Brejta. Rolnicy – hodowcy bydła mlecznego i opasowego zostali zapoznani przede wszystkim z warunkami gospodarowania oraz hodowli zwierząt w terenie górskim.

Zakład Doświadczalny dysponuje 1500 ha gruntów, w tym 700 ha trwałych użytków zielonych. Posiada największe w Polsce stado krów rasy simentalskiej (ponad 400 szt.) o wydajności mlecznej 5600-6500 litrów rocznie od 1 sztuki. Hoduje również w czystości rasy bydło mięsne rasy Hereford oraz towarowe krzyżówki międzyrasowe bydła Limousine i Hereford z Simentalem. Po szczegółowym omówieniu rasy simentalskiej kilku rolników zdecydowało się na zakup jałówek. Zainteresowanie wzbudziła też hala udojowa typu rybia ość. Uczestnicy szkolenia zobaczyli również piękne konie huculskie przystosowane do pracy w górach oraz starą polską rasę kozy karpackiej.

Władysław Brejta przedstawił rolnikom kilka projektów unijnych i regionalnych realizowanych przy współudziale ZDIZ Odrzechowa, m.in: „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” w ramach programu „Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”, „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 500 kw w Odrzechowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy Zarszyn”.

Rolnicy zwiedzili Biogazownię i poznali zasady sporządzania mieszaniny pełnoporcjowej paszy dla bydła przy wykorzystaniu wozu paszowego.

Zobaczyli także suszarnię do beli z paszami objętościowymi oraz na sposób przygotowania i zabezpieczenia pasz dla zwierząt na okres zimowy.

Rolnicy uzyskali wyczerpujące i fachowe odpowiedzi na swoje pytania prezesa Zakładu pana Władysława Brejty.

Beata Pisulak
PZDR Przemyśl

 

b_300_225_16777215_00_images_odrzechowa.1.jpgb_300_225_16777215_00_images_odrzechowa.2.jpg

b_300_225_16777215_00_images_odrzechowa.3.jpgb_300_225_16777215_00_images_odrzechowa.5.jpg

b_300_225_16777215_00_images_odzrechowa.4.jpg