APEL Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

 

Szanowni Państwo!

Afrykański pomór świń – nie zagraża ludziom, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Choroba ta ostatnio intensywnie szerzy się w Polsce i w Państwach sąsiednich. Stwierdzenie ognisk tej choroby powoduje duże straty finansowe oraz blokuje obrót, handel i eksport trzody chlewnej i wieprzowiny.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety powodem jej szerzenia bywa także człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.                               

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- zgłaszanie zachorowań i padnięć świń oraz znalezionych padłych dzikich zwierząt do lekarza weterynarii,

- kupowanie świń wyłącznie z pewnego źródła,

- utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami
z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

Jednocześnie informujemy, że przestrzeganie wymienionych zasad przyczyni się do ochrony gospodarstw przed tą chorobą, a w razie jej wystąpienia, umożliwi otrzymanie odszkodowań rekompensujących straty.

Załączniki:
Pobierz plik (Apel Wojewody Podkarpackiego.doc)Apel Wojewody Podkarpackiego.doc[ ]2051 kB