W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 20 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim.

Posiedzeniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz organizacji rolniczych, urzędu statystycznego, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, a także środowisk naukowych oraz organizacji i związków branżowych z Podkarpacia, przewodniczyła pani Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Podczas posiedzenia został przyjęty regulamin pracy Zespołu. Zastępca przewodniczącego Zespołu, pan Robert Pieszczoch, przedstawił grupę roboczą, która będzie miała m.in. za zadanie opracowanie projektu diagnozy i części prognostycznej dokumentu, będącego przedmiotem prac Zespołu. Powołano także radę naukową, mającą udzielać wsparcia eksperckiego grupie roboczej.

Zastępca dyrektora Wydziału Środowiska Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Stanisław Zając, przedstawił plan diagnozy dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, który posłuży do opracowania szczegółowego tematów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich na terenie naszego województwa.  Będzie to niezbędne do opracowania strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a także wskazania najważniejszych kierunków działań.

Tekst i fot. Anna Bielańska
Dział MDSziW

Komisja w PUW001 Komisja w PUW002

Komisja w PUW003 Komisja w PUW004

Komisja w PUW005 Komisja w PUW006

Komisja w PUW007 Komisja w PUW008