Po raz kolejny zapraszamy rolników do udziału w XVI Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Organizatorami Konkursu są :

-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

-Państwowa Inspekcja Pracy

-Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz inne instytucje , organizacje  i instytuty naukowo – badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

I etap regionalny do 25 maja 2018 roku

II etap wojewódzki do 15 czerwca 2018 roku

III etap krajowy w lipcu 2018 roku

 Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS ( przynajmniej jeden z właścicieli).

Dla laureatów poszczególnych etapów przewidziane są nagrody.

 Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS do dnia 31 marca 2018 r.

Barbara Rajzauer

 

Załączniki:
Pobierz plik (zał.nr.1 BGR 2018.pdf)zał.nr.1 BGR 2018.pdf[ ]196 kB
Pobierz plik (Regulamin BGR 2018.pdf)Regulamin BGR 2018.pdf[ ]689 kB