Wymagania dotyczące systemów utrzymania bydła reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt (Dz. U.  Nr 167/poz. 1629 z 2003r. z późniejszymi zmianami), które określa:

  1. Konie pojone są co najmniej trzy razy dziennie.
  2. Ogiery i klacze powyżej roku życia utrzymywane są oddzielnie.

W pomieszczeniach inwentarskich dla koni:

     Stężenie gazów:

              a) dwutlenku węgla (CO2) nie powinno przekraczać 3.000 ppm

              b) siarkowodoru (H2S) nie powinno przekraczać 5 ppm

              c) koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 20 ppm

Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%

Prędkość przepływu powietrza nie powinna przekraczać 0,3m/s, a wymiana powietrza winna następować dwukrotnie w ciągu godziny. 

Temperatura powietrza powinna wynosić od 5 do 28°C (optymalna w granicach 5-10°C)

Zapotrzebowanie powierzchni (w m2) dla koni w stajniach boksowych

Grupy koni

Według rozporządzenia

Powierzchnia zalecana

Ogiery

brak

(wysokość w kłębie x 2,5)2

krótsza ściana boksu minimum wysokość w kłębie x 1,5 – 2,55m

dla ogiera 170cm wysokości w kłębie: powierzchnia = 18m2

długość krótszej ściany = 2,55m

Klacze karmiące ze źrebiętami

co najmniej 12m2

(wysokość w kłębie x 2,5)2,
max 16-18m2

Konie użytkowe

co najmniej 9m2

(wysokość w kłębie x 2)2,

max 14m2

Źrebięta do roku

brak

po odsadzeniu 2 w boksie

Roczniaki i dwulatki

brak

(wysokość w kłębie x 2)2

Zapotrzebowanie powierzchni (w m2) dla koni w stajniach stanowiskowych

Grupy koni

Wymiary

Według rozporządzenia

Zalecane

Konie dorosłe do 147cm wysokości w kłębie

szerokość

160cm

wysokość w kłębie x 1,2

długość

210cm

wysokość w kłębie x 2,2

Konie dorosłe powyżej 147cm wysokości w kłębie

szerokość

180cm

wysokość w kłębie x 1,1

długość

310cm

wysokość w kłębie x 2,2

Zapotrzebowanie powierzchni (w m2) dla koni w biegalniach

Grupy koni

Według rozporządzenia

Bieganie

Klacze karmiące ze źrebiętami

nie mniej niż 12m2

15m2

Konie użytkowe

nie mniej niż 10m2

10m2

Długość żłobu na 1 szt. około 1m

Oświatlenie

       a) stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi dla koni starszych 1:15,

       b) dla koni młodszych do wieku 12 miesięcy powinien wynosić 1:12. 

Źródło : poradnik „Systemy utrzymania koni”, IBMER