Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale posiada Certyfikat Nr 1312/2014 nadany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie działalności:

  • doradczej
  • informacyjnej
  • oświatowej
  • upowszechnieniowej oraz promocyjnej

Cert ISO