Minister Środowiska obwieszczeniem z dnia 28 października 2016 r. ogłosił stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 ((Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688,1936 i 2171 oraz z 2016 r. poz. 422).

Stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w 2017 r. wyniesie 254,04 zł.

Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, w zależności od wysokości:

Wielkość obwodu pnia w cm

Stawki opłat za 1 cm

do 25

99,54

od 26 do 50

348,38

od 51 do 100

659,44

od 101 do 200

776,75

od 201 do 300

693,22

od 301 do 500

551,48

powyżej 500

382,46