Ochrona środowiska

Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można...

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów...

Czytaj więcej:               

W trosce o wodę

Duży wpływ na jakość wody mają zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, dlatego 20 listopada w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja „Ochrona wód w gospodarstwach rolnych”.

Spotkanie otworzyła zastępca...

            Termin „niska emisja”, mimo że jest powszechnie używany w dyskusji na temat jakości powietrza, nie jest zdefiniowany ani w unijnym, ani w polskim prawie środowiskowym, a możliwe instrumenty prawne, mające na celu...

W ostatnich latach dużą uwagę poświęca się ochronie wód. Duży wpływ na jakość wody mają zanieczyszczenia pochodzenia z gospodarstw rolniczych.

Zanieczyszczenie wód należy rozumieć przez niekorzystne zmiany właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych, które ograniczają...