Odnawialne źródła energii

               W rankingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA, 2013), Polska pod względem jakości powietrza zajmuje niemalże ostatnie miejsce , wśród państw należących do Unii Europejskiej. Natomiast z danych Światowej...

Zmiany zachodzące na rynku energetycznym powodują wzrost działań, których celem jest znalezienie alternatywnych źródeł energii.

Do najczęstszych kryteriów, które rządzą poszukiwaniami, doborem nowych surowców i technologii, można zaliczyć:

- niewyczerpalne...

             W strategii rozwoju energetyki odnawialnej, jako kluczowe źródło wymieniona jest biomasa, z której można otrzymać biogaz. Biogazownie stanowią więc odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej. Są...