Od 15 marca wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Podobnie jak w latach ubiegłych, już w marcu rozpoczęło się składanie wniosków o płatności bezpośrednie.

            Wniosek wraz wymaganymi załącznikami można składać do 15 maja br. Jeśli jednak nie udało by się złożyć wniosku w tym terminie to istnieje jeszcze możliwość złożenia go w ciągu 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2018 roku, stosowana będzie redukcja płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

            Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale świadczy w tym okresie usługi w zakresie wypełniania e-wniosku o przyznanie płatności oraz potrzebnej dokumentacji.

            Zapraszamy rolników do korzystania z naszych usług w siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz punktach gminnych.

            W miarę zapotrzebowania będą uruchamiane dodatkowe punkty w poszczególnych miejscowościach.

            Więcej informacji pod nr tel.: 17 87 01 550 oraz 17 87 01 548.

Więcej informacji o zasadach przyznawania płatności na stronie internetowej.