Programy rolnośrodowiskowe

Beneficjenci działania rolno- środowiskowo- klimatycznego w ramach PROW 2014-2020 obowiązani są do prowadzenie rejestru działalności rolno środowiskowej na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypełnianie rejestru należy rozpocząć w dniu wykonania...

Beneficjenci działania rolno-środowiskowo- klimatycznego PROW 2014- 2020, oprócz kontroli administracyjnej, muszą liczyć się z możliwością przeprowadzenia u nich w gospodarstwie kontroli metodą inspekcji terenowej przez upoważnionych pracowników ARiMR.

Kontrola taka obejmuje wizytę...

13-14 lipca odbyły się dwudniowe warsztaty pt. „Doskonalenie umiejętności doradców w zakresie rozpoznawania siedlisk przyrodniczych”, zorganizowane przez zespół doradców Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu oraz LODR w Końskowoli. Szkolenie...

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego...

Przypomina się wszystkim rolnikom którzy realizują Program Rolnośrodowiskowy że zobowiązani są do prowadzenia Rejestru działalności rolno środowiskowej.

Rejestr powinień zawierać wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania...