Programy rolnośrodowiskowe

Różnorodność gatunków, odmian roślin i ras zwierząt jest podstawą trwałości ekosystemów i zdrowia ludzi. Człowiek od zarania dziejów starał się ulepszać uprawiane rośliny i poprawiać cechy hodowanych zwierząt. Część odmian roślin, warzyw, owoców oraz zwierząt...

21 marca 2018 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodka poświęcone zmianom w „Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym” oraz w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” od kampanii 2018 roku. Biorący udział w...

Beneficjenci działania rolno- środowiskowo- klimatycznego w ramach PROW 2014-2020 obowiązani są do prowadzenie rejestru działalności rolno środowiskowej na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypełnianie rejestru należy rozpocząć w dniu wykonania...

Istotą działania jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych...

Beneficjenci działania rolno-środowiskowo- klimatycznego PROW 2014- 2020, oprócz kontroli administracyjnej, muszą liczyć się z możliwością przeprowadzenia u nich w gospodarstwie kontroli metodą inspekcji terenowej przez upoważnionych pracowników ARiMR.

Kontrola taka obejmuje wizytę...