Programy rolnośrodowiskowe

13-14 lipca odbyły się dwudniowe warsztaty pt. „Doskonalenie umiejętności doradców w zakresie rozpoznawania siedlisk przyrodniczych”, zorganizowane przez zespół doradców Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu oraz LODR w Końskowoli. Szkolenie...

Przypomina się wszystkim rolnikom którzy realizują Program Rolnośrodowiskowy że zobowiązani są do prowadzenia Rejestru działalności rolno środowiskowej.

Rejestr powinień zawierać wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania...

Od 15 marca do 15 maja w siedzibach BP ARiMR można składać wnioski o płatność z tytułu kontynuowania i /lub rozpoczęcia działalności w ramach „Programu rolnośrodowiskowego”.

Celem działania jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego...

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.03. 2015 r. ( Dz. U. poz. 350 ) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno środowiskowy” objętego Programem...

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy ” objętego PROW 2007 – 2013 (Dz. U. poz. 350 )zmieniają się...