21 kwietnia w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie dotyczące zmian w ramach działań „Rolnictwo ekologiczne” i „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz „Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz doradcy rolnośrodowiskowi pracujący w PODR.

Od 2017 r. w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 i działaniu „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020 wprowadzono zmiany korzystne dla rolników. Dotyczą one płatności do nowo nasadzonych plantacji sadowniczych w rolnictwie ekologicznym, przeniesienia niektórych gatunków z wariantu uprawy sadownicze do uprawy jagodowe, rozszerzenia listy roślin w zobowiązaniu rolnośrodowiskowym oraz ekologicznym. W działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym możliwa jest realizacja kilku zobowiązań, rozszerzono listę roślin w pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone oraz zwiększono stawki płatności w ramach wariantu 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni.

                                     b_209_139_16777215_00_images_IMG_4492.jpg    b_212_141_16777215_00_images_IMG_4520.jpg  

                                     b_209_139_16777215_00_images_IMG_4495.jpg    b_208_138_16777215_00_images_IMG_4490.jpg