Przypomina się wszystkim rolnikom którzy realizują Program Rolnośrodowiskowy że zobowiązani są do prowadzenia Rejestru działalności rolno środowiskowej.

Rejestr powinień zawierać wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, z tym że rejestr ten w odniesieniu do zastosowania nawozów prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego; rejestr działalności rolnośrodowiskowej prowadzi się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją";"Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej, rolnikowi temu nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w danym roku.

b_613_455_16777215_00_images_r1.jpg

Jeżeli wypełnienie takiego rejestru sprawia Państwu trudności , prosimy o kontakt ze swoim doradcą rolnośrodowiskowym który sporządził Plan Rolnośrodowiskowy lub z najbliższym doradcą gminnym który pomoże Państwu w wypełnieniu takiego rejestru.

Załączniki:
Pobierz plik (530_Rejestr_dzialalnosci_rolnosrodowiskowej.xls)Rejestr[ ]85 kB