Beneficjenci działania rolno- środowiskowo- klimatycznego w ramach PROW 2014-2020 obowiązani są do prowadzenie rejestru działalności rolno środowiskowej na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypełnianie rejestru należy rozpocząć w dniu wykonania pierwszego zabiegu wynikającego z realizacji podjętego zobowiązania i prowadzić przez cały okres jego realizacji dla wszystkich działek rolnych objętych tym zobowiązaniem.

Należy w nim dokumentować wykonane zabiegi agrotechniczne oraz prowadzenie wypasu. W przypadku stosowania nawozów i środków ochrony roślin (w tym ochrony integrowanej) rejestr prowadzi się w odniesieniu do wszystkich działek rolnych w obrębie gospodarstwa. Wpisów należy dokonywać na bieżąco oraz chronologicznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od wykonania danej czynności. Ważne jest aby ująć w nim wszystkie czynności wynikające z realizowanego pakietu jak np. koszenie i zebranie biomasy w przypadku pakietów 4 i 5, zabiegi pielęgnacyjne zalecane przez doradcę w sadzie tradycyjnym czy siew poplonów.