Rolnictwo ekologiczne

Borówka wysoka zwana też borówką amerykańską lub jagodą amerykańską (Vaccinium corymbosum) to wysoki krzew jagodowy należący do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Borówka amerykańska jak sama nazwa wskazuje pochodzi z Ameryki Północnej. W naturalnych warunkach rośnie...

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa, która umożliwia rolnikom również prowadzącym produkcję metodami ekologicznymi prowadzenie tzw. rolniczego handlu detalicznego. Dzięki temu rolnik może sprzedawać to, co wyprodukuje w gospodarstwie, to co pochodzi z jego...

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. (Dz. U. poz.1775) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju...