bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznePrzydatne linki

podrtv1

YouTube
Jęczmień jary - wyniki plonowania PDF Drukuj

Na Polu Doświadczalnym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2010 roku badano plonowanie 17 odmian jęczmienia jarego.

Doświadczenie przeprowadzone zostało w jednym powtórzeniu i jednej technologii uprawy. Wiosną przedsiewnie wysiano na hektar 300 kg Polifoski 6, oraz 100 kg Saletry amonowej 34%. Dzień później tj. 09.04.2010 r. założono doświadczenie. Nasiona zaprawiono zaprawą Oxafun T 75 DS/WS (200 g/100 kg). Normę wysiewu ustalono mnożąc MTZ (masa tysiąca ziarniaków) i obsadę roślin na 1 m2 (300 szt.), iloczyn zaś podzielono przez siłę kiełkowania. Przybliżony wysiew jaki uzyskano z obliczeń to ok. 150 kg/ha.


Wschody roślin nastąpiły 23.04.2010 r. Nawożenie azotowe pogłówne wykonano 26 mają saletrą amonową 34% w ilości 100 kg/ha. Chwasty zniszczono 27 maja preparatami: Lintur 70 WG (150g/ha) + Chwastox Extra (1 l/ha). Tego samego dnia wykonano też zabieg adiuwantem Cerone 480 SL (0,75 l/ha). Dzień wcześniej wykonano pierwszy zabieg fungicydowy  połączony z insektycydem przeciw skrzypionce:  Input 460 EC (1 l/ha) + Karate Zeon 050 CS (0,1 l/ha). Drugi podobny zabieg wykonano 11 czerwca: Artea 330 EC (0,5 l/ha) +  Karate Zeon 050 CS (0,1 l/ha). Zbiór wykonano 12 sierpnia. Pomimo bardzo trudnego okresu wegetacyjnego, kilkukrotnych podtopień i okresowych braków deszczu uzyskano bardzo dobre wyniki. Plonowanie przedstawiono w załączonej tabeli.


Najlepszy plon uzyskała odmiana Eunova. Jest to odmiana typu pastewnego, będąca w ofercie polskiej firmy Danko H.R. Charakteryzuje się dużym ziarniakiem i dobrym wyrównaniem oraz podwyższoną zawartością białka. Rośliny mają dobra odporność na wyleganie oraz na mączniaka i inne choroby jęczmienia.

Drugą wyróżnioną odmianą w tabeli jest Rubinek. Odmiana ta niewiele ustąpiła plonem od najlepszej a rok temu była zdecydowanie najlepsza uzyskując 7,50 t/ha. Rubinek jest na rynku od 2007 roku, kiedy to został wpisany do rejestru. Ciekawostką jest obecność genu odporności na mączniaka (Mlo) oraz dobra odporność na inne choroby. Odmiana ta jest w ofercie Hodowli Roślin Smolice.

jeczmien
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na warunki glebowe w jakich zostało przeprowadzone to doświadczenie. Przedplonem był  rzepak ozimy, typ gleby to brunatna wytworzona z lessu, kompleks pszenny dobry. Jęczmień jary ma wyższe wymagania glebowe niż żyto i owies, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy i krótki okres wegetacji. Należy więc pamiętać ze o wielkości plonu decyduje nie tylko genetyczny potencjał plonowania odmiany, decyduje również produkcyjność gleby, klimat i odpowiednia uprawa roli.

Opracował: Roman Jodłowski
Akceptował kierownik działu: Stanisław Kawa