Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Dom_Kultury_w_Palikówce_Easy-Resize.com1.jpg'
There was a problem loading image 'images/Dom_Kultury_w_Palikówce_Easy-Resize.com1.jpg'

Dom Kultury w Palikówce Easy Resize.com1

 

„Uniwersytet Samorządności” powstał w Palikówce w gminie Krasne

W gminie Krasne, w sołectwie Palikówka powstał „Uniwersytet Samorządności”. W ramach pierwszego etapu projektu zmodernizowano salę widowiskową Domu Kultury w Palikówce.

„Uniwersytet Samorządności” to nowa inicjatywa Samorządu Województwa Podkarpackiego, uzupełniająca Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Jej głównym założeniem jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie samorządności i aktywności społecznej na obszarach wiejskich.

Program zakłada powstanie przynamniej jednej placówki „Uniwersytetu Samorządności” w każdym z 21 powiatów województwa podkarpackiego. W powiecie rzeszowskim funkcję tę pełnić będzie Dom Kultury w Palikówce. Na ten cel gmina Krasne pozyskała dotację z budżetu województwa podkarpackiego w wysokości 15 tys. zł, co stanowi 50 proc. wartości projektu. Pozostała kwota pochodziła ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach projektu wykonano parkiet na scenie widowiskowej Domu Kultury w Palikówce oraz zakupiono sprzęt multimedialny i nagłaśniający do prowadzenia konferencji. Nieodzownym elementem projektów realizowanych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi jest praca własna mieszkańców oraz zaangażowanie partnerów. W Palikówce z pomocą przyszli sportowcy z KS Palkovia oraz strażacy z miejscowej jednostki OSP, którzy pomalowali salę i scenę widowiskową, natomiast lokalny przedsiębiorca ufundował ekran projekcyjny.

- Dzięki realizacji pierwszego etapu „Uniwersytetu Samorządności” sala widowiskowa w Palikówce wypiękniała i doczekała się profesjonalnego nagłośnienia. Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok, w którym w ramach drugiego etapu koncepcji, będziemy organizować szkolenia dla mieszkańców całego powiatu rzeszowskiego. O terminach i tematyce szkoleń będziemy Państwa na bieżąco informować - informują urzędnicy z Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Malowanie sali 5Malowanie lamperii 415