natura do art

Informujemy, że w terminie od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków o pomoc w ramach Poddziałanie 4.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Więcej informacji

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-411-inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000.html