IMG 0972

W dniu 20.11.2019 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja pn. „Jak łagodzić skutki suszy w uprawach warzyw gruntowych”.

Celem konferencji było przekazanie wiadomości nt. wpływu anomalii pogodowych na uprawy warzyw oraz ich przeciwdziałanie.

Przybyłych ogrodników i wykładowców przywitał dyrektor PODR – Robert Pieszczoch.

Pierwszy z prelegentów, Karol Majchrowski z firmy Timac Agro zaprezentował dwa tematy:

  1. Demo Farma - efekty rozwiązań agrotechnicznych w uprawie warzyw.
  2. Wpływ anomalii pogodowych na wzrost roślin warzywnych.

Pierwszy z tematów obejmował założenia projektu Demo Farma, który był realizowany przy współpracy z firmą nawozową Timac Agro. Stworzeniu Demo Farmy przyświecało założenie, aby nie była ona wyłącznie zabiegiem marketingowym prezentującym warzywa uprawiane z użyciem produktów Timac w sztucznie zoptymalizowanych warunkach, bo takie nie mają przełożenia na realia polowe z jakimi mają do czynienia ogrodnicy. Na Demo Farmie testowane były różne rozwiązania w zakresie doboru odmian, zastosowanych nawozów i środków ochrony roślin w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przez ogrodników w swoich gospodarstwach.

W drugim z tematów Karol Majchrowski przedstawił zjawisko anomalii pogodowych zwłaszcza suszy i omówił jej wpływ na plon warzyw gruntowych. Odpowiednie nawożenie potasem wpływa na rozwój mocnego systemu korzeniowego, dzięki któremu warzywa łatwiej pobierają wodę nawet w okresach przejściowej suszy. Z doświadczeń na Demo Farmie wynikało, że odpowiednia dawka startowa nawozów i nawożenie pogłówne nawet w latach małego uwilgocenia gleby przynosi dobry plon warzyw.

Po zakończeniu wykładów pracownicy Timac Agro, w oparciu o wypełnione ankiety przez słuchaczy rozlosowali 10 pozycji książkowych pt. „Choroby i szkodniki warzyw” autorstwa M. Rogowskiej i J. Sobolewskiego.

Kolejny z wykładowców pan Jarosław Kopeć z firmy Milex przedstawił nowoczesne rozwiązania do nawadniania warzyw w uprawach polowych. Warzywa są roślinami najbardziej wrażliwymi na niedobory wody i susze. Niedobór wody znacząco wpływa na jakość i wielkość plonu. W uprawie warzyw gruntowych najlepszym sposobem dostarczenia roślinom wody jest nawadnianie kropelkowe, którego największą zaletą jest oszczędność zużycia wody. Aplikowane jednorazowo, stosunkowo małe dawki wody pozostają w zasięgu systemu korzeniowego i nie odpływają w głąb profilu glebowego. Stosując nawadnianie kroplowe, można wraz z wodą dostarczać do gleby składniki pokarmowe. Skuteczność takiego nawożenia, fertygacji jest znacznie wyższa niż posypowego i do uzyskania takiego samego plonu zużywa się mniej nawozów.

Ostatni wykład poświęcony był wydawaniu pozwoleń i zgód wodnoprawnych w celu wykorzystania wody do nawadniania upraw. Pan Wojciech Kłosowicz dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie przedstawił po krótce jakie zadania stoją przed Wodami Polskimi w obliczu występowania zjawiska suszy i jak oszczędnie w tych okresach gospodarować wodą. Zasadniczą część wykładu poprowadził pan Jerzy Trebunia kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych w Krośnie. Podczas wykładu pojawiło się wiele pytań ze strony rolników, ponieważ nie wszystkie przepisy Prawa wodnego są w tej kwestii jasne. Jak podkreślił pan J. Trebunia każdy przypadek poboru wody do nawodnień i wydanie zgody wodnoprawnej musi być rozpatrywany indywidualnie.

Anna Cieszyńska

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

IMG 0980IMG 0989IMG 0997IMG 1031