IMG 1040

21 listopada 2019 r. w naszym Ośrodku odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne ekonomiczne aspekty prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym”. Uczestnikami byli rolnicy z terenu naszego województwa jak również pracownicy Ośrodka. Łącznie udział w niej wzięło około 80 osób. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia związane z postępem technologiczny w prowadzeniu gospodarstw popartym między innymi inwestycjami w nowoczesny sprzęt, technologie, materiał siewny oraz wdrażanie innowacyjnych technik uprawy i nawożenia. Należy podkreślić, że nowoczesne rolnictwo to nie tylko ciągniki czy wydajne maszyny, ale także umiejętne zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz współdziałania
w grupach producenckich. Bardzo przydatny staje się komputer
z odpowiednim oprogramowaniem, którego zastosowanie w nowoczesnych gospodarstwach jest coraz szersze. Uczestnicy konferencji przekonali się
o tym podczas pierwszej prezentacji, którą przedstawił Prezes Zarządu firmy IDFS Sp. z o.o. Adam Patkowski, a dotyczyła ona zastosowanie programu komputerowego on-line - AGREGO. Następnie wykład na temat inwestowania i wprowadzania innowacji, wygłosił dr hab. inż. Dariusz Kusz profesor akademicki. Ponadto zaprezentowali się również rolnicy
z terenu powiatów: dębickiego Pan Marcin Latała oraz strzyżowskiego Pan Marco Guerrini, którzy już wprowadzili innowacyjne rozwiązania
w swoich gospodarstwach z udziałem dofinansowania pochodzącego ze środków Unii Europejskiej. W wystąpieniach podzielili się z uczestnikami doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w swoich gospodarstwach oraz przedstawili ekonomiczne efekty wprowadzonych inwestycji.

         Opracowanie: Ewa Nęczyńska

IMG 1046IMG 1049IMG 1053IMG 1069IMG 1075IMG 1101IMG 1102