IMG 1110

W dniu 22 listopada br. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz z Katedrą Roślin Warzywniczych i Leczniczych SGGW w Warszawie zorganizował
i przeprowadził warsztaty szkoleniowe na temat „Dziko rosnące rośliny lecznicze ich ekologiczny zbiór i możliwość wykorzystania”. Prelekcje przeprowadzili pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu dr hab. Katarzyna Bączek oraz dr Ewelina Pióro-Jabrucka. Tematem spotkania było m.in. omówienie stanowisk oraz zasad ekologicznego zbioru surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych, zróżnicowanie dziko rosnących roślin leczniczych,
a także postępowanie pozbiorcze z surowcami zielarskimi. Szkolenie zakończyło się dyskusją czy należy wprowadzać rośliny dziko rosnące do uprawy, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

IMG 1119IMG 1120