IMG 1263

W dniu 27 listopada br. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu zorganizował „Szkolenie w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU”. Szkolenie przeznaczone było dla wszystkich osób zainteresowanych postępem odmianowym w tym gatunku: rolników, przedstawicieli instytucji z obszaru infrastruktury rolnictwa, służb doradczych, przedstawicieli sektora hodowlano-nasiennego, skupu surowca i przemysłu paszowego oraz słuchaczy szkół branżowych na różnych poziomach edukacyjnych. Program obejmował następującą tematykę:

- „Inicjatywa białkowa COBORU” - Doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian

   w Polsce – którego prelegentem była mgr inż. Maria Kozioł, Dyrektor SDOO w Przecławiu,

- „Soja, dlaczego warto uprawiać” – prelegent dr hab. inż. Jan Buczek, prof. Uniwersytet

   Rzeszowski,

- „Uprawa soi, występujące trudności i problemy w produkcji towarowej” – prelegent

   Franciszek Ostapczuk, Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Bielczanka”,

- „Plonowanie odmian soi w województwie podkarpackim w doświadczeniach porejestrowego

   doświadczalnictwa odmianowego - prelegenci mgr inż. Aneta Ferfecka, SDOO Przecław

   mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław,

- „Zalecane środki ochrony roślin w uprawach bobowatych grubonasiennych i soi” – prelegent

   dr inż. Michał Noworól, PODR Boguchwała.

Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

IMG 1280IMG 1244IMG 1286IMG 1289IMG 1258