FADN15

W naszym Ośrodku 26 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty organizacyjno-szkoleniowe dla doradców w zakresie rachunkowości rolnej PL FADN.

Spotkanie otworzył Dyrektor PODR Robert Pieszczoch. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważnym zadaniem jest prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolników i zachęcał młodych doradców do podjęcia prowadzenia książek.

Na wstępie szczegółowo omówiono plan doboru nowych gospodarstw do współpracy.

Następnie zaprezentowano informacje dotyczące dokształcania poprzez kursy e-lerningowe oraz zmian w formularzach książek na 2020 r.

Przedstawiono również uwagi dotyczące protokołów z kontroli danych rachunkowych PL FADN za 2018 r.

Warsztaty prowadzili: Ewa Nęczyńska – koordynator ds. FADN oraz zastępca koordynatora ds. FADN – Adam Suchy. Ponadto. informacje dotyczące prowadzonych kontroli oraz uwag zawartych w protokołach przekazał Pan Karol Sołek Audytor IERiGŻ – PIB i udzielił doradcom wielu cennych wskazówek dotyczących prowadzenia książek.

                                                                                                              Opracowanie: Ewa Nęczyńska