kolo gospodyn baner

Wszystkie zarejestrowane, jak i nowe KGW będą mogły ubiegać się w tym roku o dofinansowanie swojej działalności. Każde wnioskujące o dotacje KGW może otrzymać środki finansowe w wysokości od 3 do 5 tys. zł. Warunkiem ubiegania się
o wsparcie jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a następnie złożenia w ARiMR wniosku o dotację. Zapisana w budżecie państwa kwota 40 mln złotych pozwoli na sfinansowanie wybranych działań około 11,6 tysięcy kół. Środki finansowe w tej wysokości dają możliwość przyznania dotacji wszystkim dotychczas zarejestrowanym kołom oraz blisko dwóm i pół tysiąca nowym.


https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dotacje-na-dzialalnosc-kol-gospodyn-wiejskich