apple 3553144 1920

W konkursie może brać udział każdy rolnik z terenu województwa podkarpackiego, który spełnia poniższe warunki:

  • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • dokonał zgłoszenia uczestnictwa w konkursie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailowo, na druku stanowiącym Załącznik nr 3 na adres PODR w Boguchwale
  • zakończył okres przestawiania gospodarstwa i posiada aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie.
  • nie był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2017 – 2019.

 

Konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących towarowe gospodarstwa ekologiczne, z lub bez hodowli zwierząt.

W konkursie nie mogą brać udział Fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie prosimy przesłać pocztą do 17 sierpnia 2020 r.
na adres:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Suszyckich 9

36-040 Boguchwała

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym przez powołaną przez Dyrektora PODR w Boguchwale Komisję Konkursową, która dokona wizytacji gospodarstw.

Laureat konkursu w województwie zostanie zgłoszony do krajowej edycji konkursu.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Jego organizatorem w skali kraju jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska  - Natalia Antoniewska tel. 17 87 01 570 lub 723 977 545.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin w konkursie krajowym.pdf)Regulamin w konkursie krajowym.pdf[ ]682 kB