lojbikj

Na polu doświadczalnym PODR w Boguchwale 4 października odbyła się impreza plenerowa pn. „Dzień Pola 2020”.

Celem wydarzenia było przede wszystkim zapewnienie rolnikom z całego województwa podkarpackiego w jednym miejscu możliwości poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu produkcji roślinnej z wykorzystaniem dorobku naukowego instytutów naukowo-badawczych i szkolnictwa wyższego. Rolnicy mieli możliwość uzyskania wszechstronnego doradztwa dotyczącego merytorycznych, technicznych, technologicznych aspektów funkcjonowania gospodarstwa.

Na polu doświadczalnym uczestnicy mogli zapoznać się z prowadzonymi doświadczeniami,
z cechami użytkowo-rolniczymi różnych gatunków i odmian roślin będących wynikiem postępu biologicznego w rolnictwie, wprowadzane do praktyki rolniczej nowe gatunki i odmiany roślin mają bowiem bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności genetycznej.

Bardzo ważnym elementem wydarzenia było promowanie integrowanej ochrony roślin, właściwego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i integrowanej produkcji jako systemu mającego podstawowe znaczenie w produkcji bezpiecznej żywności i pasz dla zwierząt oraz ograniczającej skażenie środowiska naturalnego.

Dzięki obecności instytucji działających w zakresie ochrony roślin, była możliwość upowszechnienia aktualnej wiedzy z zakresu zwalczania agrofagów w uprawie różnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych.

Rolnicy zajmujący się głównie produkcją roślinną mieli możliwość nawiązania kontaktów m.in. ze specjalistami z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytut Badawczego w Radzikowie, Oddział w Młochowie. Pytania rolników dotyczyły odpowiedniego doboru odmian roślin do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych województwa podkarpackiego, spraw związanych z wapnowaniem gleb i pozyskiwania środków na jego finansowanie, postępu w hodowli zbóż, ziemniaków, rzepaku czy kukurydzy oraz ochrony tych zasiewów przed agrofagami i odpowiedniego nawożenia.

Wśród uczestników imprezy były również firmy hodowlane, chemiczne, nawozowe, mechanizacyjne, które zaprezentowały swoją bogatą ofertę handlową oraz świadczyły fachowe doradztwo technologiczne.

W związku z prowadzonym obecnie spisem rolnym, uczestnicy wydarzenia mieli również okazję do spełnienia tego obowiązku, spisując się na stoisku GUS-u.

Podczas „Dnia Pola 2020” dużo uwagi poświęcono również zagadnieniom rolnictwa precyzyjnego.

Rolnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z działaniami w ramach rolnictwa precyzyjnego, którego celem jest optymalizacja kosztów i poprawa wskaźników ekonomicznych gospodarstw oraz dostosowanie poziomu wykorzystania nasion, środków ochrony roślin, a także nawozów do jak najniższego poziomu.

Firma Kisiel już od godzin porannych prowadziła pokazy pracy maszyn z zakresu uproszczonego przygotowania gleby do siewu. W pokazach, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięły udział ciągniki rolnicze z przedziału od 125 km do 340 km. Zostały one zagregatowane z pługiem dłutowym, agregatem uprawowym i siewnikiem dedykowanym do siewu bezpośredniego. Oprócz pokazu prac maszyn, każdy uczestnik mógł zapoznać się z możliwościami wykorzystania sygnału GPS i RTK w nawigacji maszyn rolniczych. Skutkowało to możliwością pracy ciągników z automatycznym systemem zawracania, zagłębiania maszyn w zadanym miejscu. Prezentowana była możliwość systemu jazdy równoległej.

Głównym punktem programu była konferencja pt. „Techniki cyfrowe w rolnictwie precyzyjnym” dotycząca pobierania prób glebowych, nawożenia i wykorzystania informacji pozyskanych dzięki teledetekcji do tworzenia i zapisywania informacji o glebie. Konferencję prowadziła firma Agrocom. Prelegenci w sposób praktyczny zapoznali uczestników z możliwościami wykorzystania lekkich pojazdów mechanicznych do zbierania prób glebowych z dokładnym oznaczeniem pozycji poboru. Zaprezentowany został również skaner glebowy, który dzięki działaniu fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach daje obraz zmienności glebowej, uwilgotnienia czy wskazania występowania podeszwy płużnej. Po zeskanowaniu pobliskiej działki uczestnicy analizowali na bieżąco pozyskane dane. Zebrane informacje posłużą do zastosowania zmiennego nawożenia, jak również do określenia roboczej głębokości pracy maszyn.

Na przygotowanym przez PODR w Boguchwale stoisku wystawowym specjaliści z zakresu produkcji roślinnej świadczyli merytoryczne doradztwo, upowszechniali najnowszą wiedzę i wspierali nawiązywanie współpracy pomiędzy rolnikami i podmiotami posiadającymi wiedzę naukową oraz praktyczną dotyczącą rolnictwa

urzDSC 0360DSC 0364DSC 0368DSC 0384DSC 0454DSC 0465DSC 0474DSC 0503DSC 0543DSC 0405DSC 0559IMG 8530IMG 8557

Oprac.:

Katarzyna Sitek

Michał Pakla

PODR Boguchwała