the greenback 4122078 1920

Informujemy, że w terminie od dnia 29 października do dnia 30 listopada 2020 r. będzie można składać wnioski o pomoc w ramach Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Więcej informacji:

kliknij tutaj