strona usługi11

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przystąpił do wykonywania operacji polegającej na realizacji kompleksowych programów doradczych w ramach poddziałania Wsparcie korzystania z usług doradczych wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja będzie polegać na udzielaniu pomocy doradczej rolnikom. Ma ona ułatwić osiągnięcie celu szczegółowego PROW 2014–2020, tj. poprawę wyników gospodarczych gospodarstw rolnych, ułatwienie ich restrukturyzacji i modernizacji, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku lub zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej. Oprócz wyników gospodarczych zakłada się również poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko i zwiększenia przyjazności gospodarstw rolnych dla klimatu oraz ich odporności na jego zmiany.

Efektem operacji będzie zrealizowanie trzyletnich programów doradczych dla 2.631 rolników z województwa podkarpackiego. Usługi te będą realizowane bezpłatnie.

PROGRAM – dotyczy powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niskiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczyckiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności

PROGRAM – dotyczy powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niskiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczyckiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 • Modernizacja gospodarstwa rolnego lub Restrukturyzacja małych gospodarstw

PROGRAM – dotyczy powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niskiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczyckiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 • Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne

PROGRAM – dotyczy powiatów dębickiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niskiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczyckiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów

PROGRAM – dotyczy powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego i leskiego:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

Szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionych programów udzielają doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.