IMG 3885IMG 3914IMG 39241IMG 3828

Od 21 do 23 marca br na zaproszenie dyrektora Krajowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy, Instytutu Rolnictwa Regionu Karpackiego we Lwowie, na Ukrainie przebywała delegacja pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, wraz z dyrektorem Robertem Pieszczochem

Celem wizyty było zapoznanie się z pracą Instytutu, a także wskazanie obszarów na jakich możliwa jest współpraca pomiędzy Ośrodkiem w Boguchwale a Akademią Nauk Rolniczych Ukrainy, Instytutem Rolnictwa Regionu Karpackiego we Lwowie. Zaproszenie było również związane z udziałem w X Międzynarodowej Wystawie Rolniczej i Forum na rzecz rozwoju rolnictwa AGROPORT Zachód Lwów 2019, które odbywały się w budynkach Portu Lotniczego we Lwowie. Forum było doskonałą okazją do spotkania się z dyrekcją Instytutu, możliwością wymiany doświadczeń i nawiązania przyszłej współpracy. Dyrektor PODR Robert Pieszczoch, miał także okazję rozmawiać z Olhą Trofimcewą, minister polityki rolnej Ukrainy, na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań na przykładzie podkarpackiego rolnictwa.