KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w „Dniach Otwartych Drzwi oraz XXI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych – Boguchwała 2019”