IMG 8436

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 18 września br. odbyła się konferencja pt. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Organizatorem wydarzenia była Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Spotkanie zainaugurowała minister Halina Szymańska, która koordynuje prezydencką inicjatywę.

Ponadto w konferencji wzięli udział: Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego oraz podkarpaccy samorządowcy.

Wydarzenie to było wynikiem współpracy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z poszczególnymi ministerstwami, a jej celem zaprezentowanie działań wdrażanych przez Rząd, służących poprawie jakości życia na obszarach wiejskich.

Przedstawione zostały liczne działania i inwestycje finansowane z budżetu krajowego oraz budżetu Unii Europejskiej, w ramach realizacji jednego z priorytetów polityki UE, jakim jest wyrównywanie szans mieszkańców miast i wsi. Wśród prezentowanych inicjatyw znalazła się m.in. prezydencka ustawa o Centrum Usług Społecznych.

Uczestnicy mogli zapoznać się z przykładami dobrych praktyk samorządowych, a także wymienić się doświadczeniami dotyczącymi aktywizacji lokalnych społeczności.

W trakcie trwania spotkania odbyły się także konsultacje samorządowców z przedstawicielami poszczególnych ministerstw.

 

 Beznazwy 5

IMG 8450IMG 8453IMG 8506IMG 8610